Oostende is de ideale kantoorstad!


Oostende beschikt over alle troeven om de ideale kantoorstad te zijn. Daar wordt voortdurend aan gewerkt.1. Vrije beroepen

Heel wat beoefenaars van vrije beroepen zijn op zoek naar geschikte kantoren. De tijd dat een accountant, advocaat of tandarts en andere beroepstakken hun woning en kantoor combineerden in een constructie is grotendeels voorbij. Door de vele associaties zoeken de beoefenaars van vrije beroepen grotere en goed uitgeruste kantoren, met parking.

De jongste jaren paste de stad de bijzondere plannen van aanleg (bpa) aan zodat er op meer zones in Oostende kantoren kunnen gebouwd worden zonder de verplichting van woongelegenheid. Hierdoor kunnen de vrije beroepen doorgroeien in eigen regio en verhindert Oostende dat ze verder uitwijken naar andere steden in de provincie.2. Nieuwe kantoren 

In Oostende wordt er hard gewerkt aan de bouw van nieuwe moderne kantoren. De bedoeling is om provinciale kantoren van banken verzekeringsmaatschappijen, banken, ziekenfondsen, … naar Oostende te halen. Daarnaast pleit het Economisch Huis Oostende ook voor de decentralisatie van overheidsdiensten. Nu rijden veel streekgenoten zich elke dag vast in de file richting Brussel of vertrekken ze zeer vroeg in overvolle treinen. Dat zorgt voor stress, milieuverontreiniging en op termijn voor extra kosten voor West-Vlamingen als het rekeningrijden wordt ingevoerd.

Momenteel werken het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende en Haven Oostende aan diverse projecten rond het station en op de Oosteroever.


Bestaande projecten
  •     Jet Center
  •     Sunair Building
  •     Bedrijvencentrum Plassendale
  •     Ondernemerscentrum Icon
  •     Greenbridge

Nieuwe projecten
  •     Versluys Oosteroever 2013
  •     Media Center 2014
  •     Stationsomgeving
  •     Electrawinds Businessgebouw
  •     Sleuyter Bussiness Center