Raad van Bestuur

 
De heer Jean Vandecasteele, Burgemeester

Jean Vandecasteele werd op 1 december 1955 geboren in Oostende. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en
woont in de Kievitstraat nr. 16 in Oostende.

Na zijn hoger middelbaar onderwijs werkte hij in de privé-sector tot na zijn militaire dienst. Sedert 1978 was hij
werkzaam bij het Bestuur van het Zeewezen (nu Maritieme Zaken).

Hij werd gedetacheerd naar het kabinet van toenmalig vice-premier Willy Claes, waar hij de minister adviseerde
inzake dossiers die betrekking hadden op verkeer en overheidsbedrijven (Belgacom, NMBS, Regie der
Luchtwegen en De Post).

Zijn politieke carrière startte hij als lid van de Rode Valken en de Jong Socialisten. Op 26-jarige leeftijd werd hij in
1982 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid.

Op 1 januari 1995 werd hij Eerste Schepen van de stad Oostende en werd hij bevoegd voor openbare werken,
parkeren en verkeer, urbanisatie, stadsrenovatie, bouwvergunningen, werken en leveringen, aanbestedingen,
wijkraden en het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid.

Sedert december 1996 zat hij als waarnemend burgemeester onafgebroken de vergaderingen van de
gemeenteraad en het schepencollege voor, waarbij enkele zeer belangrijke dossiers werden beslist zoals bv.
het autonoom gemeentelijk havenbedrijf, het casinodossier, de renovatie van de zeedijk, de heraanleg van de
Visserskaai etc.

Op 26 juni 1997 legde hij de eed af als burgemeester van de stad Oostende.

In 2000, 2006 en 2012 werd hij herverkozen als burgemeester.

De bevoegdheden van burgemeester Vandecasteele zijn Algemene coördinatie, Politie en brandweer, Haven,
Openbare werken, Communicatie, Personeel, Stadseigendommen.