Raad van Bestuur

 
 

Bart Tommelein
 
Ondervoorzitter Economisch Huis Oostende

  

 
 
 
 
 
Wie is Bart Tommelein?
Diploma

Toegepaste Communicatiewetenschappen (1984)
Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding te Gent
Beroepsloopbaan
Media Center Oostende (1984)
Publiciteitscoördinator
AXA-Bank (1985 tot 1999)
Bediende Kantoor Oostende (1985)
Kantoordirecteur Roeselare (1991)
Verkoopleider (1992)
Regiodirecteur (1995)
Directeur Distributeur (1998)
Vlaamse Regering (2000-2003)
Raadgever Minister-President Patrick Dewael (2000)
Woordvoerder Minister-President Patrick Dewael (2001-2003)
Gemeenteraadslid Oostende (2001-heden)
Volksvertegenwoordiger (2003-heden)

Politieke loopbaan

1985-1992
Nationaal Jongerenvoorzitter VU (1985-1989)
Gemeenteraadslid Oostende (1988-1990)
Provinciaal Voorzitter VU (1990-1992)

1992-1999
Niet actief in de politiek

2000
Raadgever Vlaams Minister-President Patrick Dewael

2001
Gemeenteraadslid Stad Oostende (fractieleider VLD)
Woordvoerder Vlaams Minister-President Patrick Dewael
Lid van het arrondissementaal bestuur VLD

vanaf 2003
Mandaten:
Liberaal volksvertegenwoordiger (VLD) voor de kieskring West-Vlaanderen sinds 18 mei 2003. Lid van Open VLD-fractie
Fractieleider Open VLD-fractie Kamer van Volksvertegenwoordigers (november 2007-…)
Gemeenteraadslid van Oostende (2000-2006) - Sinds 1 januari 2007: voorzitter gemeenteraad Oostende
Lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad - Ondervoorzitter Beneluxraad sinds 2005

Open VLD:
Afgevaardigde Provinciaal Bestuur sinds 04/12/2004
Lid Partijbureau sinds 04/12/2004
Bestuurslid Open VLD Oostende sinds 2000

Bart in de Kamer:
Als voorzitter van:
De Raadgevende interparlementaire Beneluxraad
De parlementaire onderzoekscommissie “scheiding der machten”

Effectief lid van:
Commissie Binnenlandse Zaken
Commissie Verkiezingsuitgaven
Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten

Als plaatsvervangend lid in:
Commissie Comptabiliteit
Commissie Reglement
Commissie Landsverdediging