Resoc Oostende: Energie Regio
Oostende is dé draaischijf voor alles wat met hernieuwbare energie te maken heeft. Er is een kenniscluster ontstaan rond ‘blauwe’ (zee) en ‘groene’ (wind) energie. Daarom wordt de Oostendse regio ook wel de ‘Greenblue Energy Region’ genoemd. 

Overheden, bedrijven en kennisinstellingen dragen elk hun steentje bij in de expansie van deze beloftevolle economische sector. De bevolking ondersteunt de regionale focus op hernieuwbare energie.

REBO site
In 2010 besliste de haven van Oostende om zich te heroriënteren naar hernieuwbare energie. Zo ontstond de Renewable Energy Base Oostende (REBO), die windmolenparken binnen een straal van 200 kilometer bedient. 
Kennis, vaardigheden, ondernemerschap en technologie zijn op de REBO site gecentraliseerd.
Dit geeft een enorme impuls aan economische activiteit en (internationale) investeringen, waardoor een grote vraag ontstaat naar bijkomende (geschoolde) werkkrachten, zowel op zee als aan wal.

Offshore Academy
De Offshore Academy speelt in op de toegenomen vraag naar specifiek geschoolde werkkrachten voor de sector van de hernieuwbare energie.
Syntra regisseert de ontwikkeling van een opleidingsprogramma, waarvoor het onder meer samen werkt met VDAB, Centra voor Volwassenenonderwijs, en Hogescholen.

De Offshore Academy is het Oostendse luik van het project ‘Fabrieken van de Toekomst’ van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen.

Voor de vorming van toekomstige werknemers in de sector van de hernieuwbare energie is een belangrijke rol weg gelegd voor het technisch onderwijs. Het Regionaal Technisch Centrum (RTC) speelt hier samen met RESOC Oostende op in middels het project ‘Draai mee op zee’, dat jongeren sensibiliseert voor een job in de marien / maritieme sector.

Campus Greenbridge
De Campus Greenbridge in de industriezone Plassendale fungeert als koepel voor onderzoek, incubatie en toegepaste studies op het domein van nieuwe energie. Hiervoor werkt de Campus Greenbridge samen met het kennisplatform Power-Link van de Universiteit Gent.

Doelstelling is het aantrekken van nieuwe, innovatieve bedrijven in de sector van de hernieuwbare energie, die op de Campus Greenbridge kunnen opstarten.

Flanders Maritime Cluster (FMC)
De FMC is een overkoepelend Europees netwerk rond het maritieme ondernemen. Kennis, beleid en ondernemerschap worden hier aan elkaar gekoppeld.
FMC promoot de competenties van de mariene en maritieme sector in Vlaanderen en het buitenland, tijdens beurzen, missies en conferenties.

FMC geeft eerstelijnsadvies voor technisch-wetenschappelijke vragen, om op deze wijze kenniscreatie te stimuleren. Ze brengen ook partners met elkaar in contact, om nieuwe ondernemerskansen te creëren. De opgebouwde kennis wordt gedeeld.

Resoc Oostende
Ann Vanassche (stafmedewerker)
tel. 059 34 21 30 - gsm 0494 53 54 79 - ann.vanassche@west-vlaanderen.be

hetwinkelweb
Economische kaart Oostende
Belle Epoque Wijk Oostende