Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

Wegwerkzaamheden in de Nieuwpoortsesteenweg

Geplaatst 6 jan. 2015 01:27 door Ilse Snick

In de Nieuwpoortsesteenweg en de Belle Epoquewijk vinden er dit jaar wegwerkzaamheden plaats in de:

-   Nieuwpoortsesteenweg tussen Petit Paris en Eduard De Cuyperstraat.

-   Belle Epoquewijk: Eduard De Cuyperstraat, Sportstraat, Frans Musinstraat, Velodroomstraat, Wellingtonstraat (tussen Maria Theresiastraat en Sportstraat).

Hieronder vindt u een overzicht met aanduiding van de verschillende fasen waar werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Waar mogelijk werd reeds de vermoedelijke planning meegegeven.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de Directie Openbaar Domein, vierde verdieping van het Stadhuis, Vindictivelaan 1, T 059/80.55.00 of via e-mail: openbaardomein@oostende.be.


Planning


De nutsmaatschappijen starten in januari 2015 in de Nieuwpoortsesteenweg tussen Petit Paris en de Eduard De Cuyperstraat met de heraanleg van de hoofdleidingen water, gas en elektriciteit in de trottoirzone en de parkeerstrook. Eerst wordt gewerkt aan de zijde van de even huisnummers, vervolgens aan de zijde van de oneven huisnummers. De sleuf zal na de aanleg van de hoofdleidingen terug hersteld worden. Aansluitend werken de nutsmaatschappijen verder in de fasen 2A, B, …  (zie ook het plannetje). De aanleg van de hoofdleidingen gebeurt door één algemene, gemeenschappelijke aannemer die werkt voor alle nutsmaatschappijen.

Na aanleg van de hoofdleidingen moeten, ter hoogte van iedere woning afzonderlijk, nog de huisaansluitingen water, gas, elektriciteit,… vernieuwd worden. Deze specifieke werkzaamheden kunnen en mogen niet door de algemene aannemer van de nutsmaatschappijen gebeuren, maar mogen enkel worden uitgevoerd door een gespecialiseerde én erkende aannemer van de nutsmaatschappij. Bijvoorbeeld een aannemer om gasaansluitingen te koppelen, moet aan heel specifieke eisen voldoen, maar is dan weer niet bevoegd om werken uit te voeren aan de waterleiding. Dit verklaart waarom ter hoogte van de woning een werfput meermaals wordt opengemaakt en weer dicht gemaakt. De putten kunnen -omwille van veiligheidsredenen- niet blijven open liggen tot een volgende maatschappij er werken zal uitvoeren en daarom worden -op vraag van de stad- dagelijks alle putten ’s avonds weer dichtgemaakt. Eens de werken van de nutsmaatschappijen volledig achter de rug zijn, kan de wegaannemer starten met de aanleg van de riolering.

In oktober 2015 starten rioleringswerkzaamheden in de Nieuwpoortsesteenweg ter hoogte van Petit Paris. De aannemer van de rioleringswerken is nog niet gekend. Als de aannemer van de rioleringswerken gekend is, wordt u uitgenodigd voor een bewonersvergadering. Tijdens deze vergadering krijgt u een gedetailleerde voorstelling en planning van de werken. Met deze brief brengen wij u alvast op de hoogte dat er werken in uw straat gepland zijn en krijgt u de planning mee die tot op heden is gekend.

In afwachting van de bewonersvergadering ontvangt u binnenkort een nieuwe bewonersbrief met nieuwe informatie over de werkzaamheden in uw straat.


Mobiliteit

Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen, die starten in de Nieuwpoortsesteenweg (zijde even huisnummers) op 5 januari 2015 t.h.v. Petit Paris, meer bepaald tijdens de aanleg van de hoofdleidingen, zal er in de Nieuwpoortsesteenweg, omwille van de veiligheid, éénrichtingsverkeer ingevoerd worden tussen Petit Paris en de Eduard De Cuyperstraat/Heilig Hartlaan, van 5 januari 2015 tot april 2015.

Concreet:   -  Doorgaand verkeer in de Nieuwpoortsesteenweg is mogelijk vanaf Petit Paris richting         

                     Northlaan.

- Verkeer komende vanaf de Northlaan, rijdend in de Nieuwpoortsesteenweg, zal  

  doorkunnen tot aan de H. Hartlaan. Vanaf daar wordt het verkeer verder omgeleid in

  functie van de werken, want doorrijden tot Petit Paris zal NIET mogelijk zijn.

 

Toelevering handelszaken:

In het gedeelte Nieuwpoortsesteenweg tussen Petit Paris – Eduard De Cuyperstraat/Heilig Hartlaan zal parkeerverbod gelden. Laden en lossen zal wel mogelijk zijn. Dus het verkeer kan de Nieuwpoortsesteenweg inrijden, komende van Petit Paris rijdend richting Northlaan. Er zal (tijdens de werken van de nutsmaatschappijen) altijd maar aan één zijde van de straat gewerkt worden, waardoor laden en lossen steeds mogelijk zal zijn aan de zijde van de even of oneven huisnummers, afhankelijk van de toestand van de werken.

Hulpdiensten, Brandweer, Lokale Politie en De Lijn zijn op de hoogte. De Lijn bekijkt momenteel via welke omleidingsweg de bussen zullen rijden vanaf januari 2015. Meer info volgt in een volgende bewonersbrief.

Na aanleg van de hoofdleidingen moet nog per woning de huisaansluiting water, gas, elektriciteit,… worden vernieuwd. Deze werken zijn minder ingrijpend en gebeuren plaatselijk ter hoogte van de woning, meestal in het trottoir. Daardoor kan het verkeer in de Nieuwpoortsesteeenweg vanaf half april 2015 weer normaal functioneren.

Intussen zullen de nutsmaatschappijen verder werken in de fases 2A, B,…

Tijdens de heraanleg van de hoofdleidingen in de fases 2A, B,…  zal in de voormelde straten geen doorgaand verkeer toegelaten worden, omdat kranen en vrachtwagens op en af zullen rijden. Na de werkuren en in het weekend zal plaatselijk verkeer door kunnen. Het is mogelijk dat garages een aantal dagen niet bereikbaar zullen zijn.

Bij het vernieuwen van de huisaansluitingen water, gas en elektriciteit, wordt hoofdzakelijk ter hoogte van de woning en in het trottoir gewerkt. Plaatselijk verkeer wordt toegelaten. Garages zullen bereikbaar zijn.

Eenmaal de rioleringswerken gestart zijn, zal er in de betreffende straten geen verkeer mogelijk zijn. Garages zullen niet bereikbaar zijn. Hoe precies zal gewerkt worden tijdens de rioleringswerken zal pas kunnen besproken worden eenmaal de wegenisaannemer gekend is. Het spreekt voor zich dat handelzaken bevoorraad moeten kunnen worden. Voor wat de toelevering betreft tijdens de rioleringswerken zelf, zullen nog concrete afspraken kunnen gemaakt worden tussen de aannemer en de handelaars. Meer info volgt later.


Terrassen en reclameborden/-panelen

Terrassen en reclameborden zullen in de zone van de werken verwijderd moeten worden. Nutsmaatschappijen werken eerst in de Nieuwpoortsesteenweg zelf, nog niet onmiddellijk in het stukje Koninginnelaan tussen Nieuwpoortsesteenweg en Torhoutsesteenweg.

Pas in de tweede week van september 2015 wordt gewerkt in de het stukje Koninginnelaan tussen Nieuwpoortsesteenweg en Torhoutsesteenweg. De handelszaken zullen persoonlijk worden aangeschreven, wanneer precies hun terras, reclamepaneel,… in functie van de werken van de nutsmaatschappijen en ook in functie van de daaropvolgende rioleringswerken zal moeten worden verwijderd.

 

Huisvuilophaling

Tijdens de werkzaamheden zullen wij u vragen om de huisafval- en de pmd-zakken en karton te plaatsen op de dichtstbijzijnde straathoek. Waar de afvalzakken kunnen gedeponeerd worden, wordt nog meegedeeld in een volgende bewonersbrief.

 

Aansluitingen openbaar nut

Wilt u een telefoonaansluiting, internetaansluiting, gasaansluiting, elektriciteitsaansluiting… aanvragen, dan raden wij u aan om dit zo snel mogelijk te doen, nu de straat toch opgebroken wordt. Zo voorkomen we immers dat pas aangelegde straten opnieuw moeten worden opgebroken. U kunt uw aanvraag richten naar de diverse nutsmaatschappijen:

-       Eandis: Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, T 078/35.35.34

-       Belgacom: Teleboetiek, Marie Joséplein 12, T 059/56.19.20 of via het algemeen nummer 0800/22.700

-       Farys (vroeger TMVW): Peraltastraat 18, Brugge, T 050 36 83 21

-       Telenet: Guido Gezellelaan 6, Roeselare, T 015/66.66.66

Gelieve bij de aanvraag te vermelden dat er nu wegwerkzaamheden aan de gang zijn, zodat de aansluiting spoedig kan gebeuren.

 

Geveltuintjes

Om de integratie van groen in de wijk te stimuleren, kunt u gratis een aanvraag indienen voor een geveltuintje. Het aanvraagformulier en de voorwaarden vindt u op www.oostende.be/groen of krijgt u bij de directie Openbaar Domein.

 

Minder Hinderkaart

Bewoners of personen die over een garage beschikken in de voormelde straten, kunnen vanaf januari 2015 terecht bij de firma Vinci Park nv (Hendrik Serruyslaan 38, T 059/80.69.59 of www.vincipark.be/oostende) voor een gratis minderhinderkaart. Daarmee kunt u gratis parkeren op het openbaar domein tijdens de duur van de werkzaamheden. Bij de aanvraag moet identiteitskaart +  een afschrift van de volgende documenten worden gevoegd: inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam van de aanvrager en eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of garage. Indien de naam van de aanvrager niet dezelfde is als de naam die op het inschrijvingsbewijs van de wagen, dan is een attest van de firma vereist, waaruit blijkt dat de aanvrager permanent over de wagen beschikt. 

Comments