Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

‘Start to Succes’: Oostende maakt werk van leegstaande handelspanden

Geplaatst 15 okt. 2015 04:50 door Ilse Snick
Het Stadsbestuur van Oostende wenst de leegstand van handelspanden te bestrijden en start een nieuw project “Start to Succes”. Hierdoor kunnen leegstaande handelspanden ter beschikking gesteld worden van starters aan een verminderde huurprijs. Er wordt een stedelijke databank opgesteld met handelspanden die deelnemen aan dit project. De eigenaar van een pand dat is ingeschreven in deze databank wordt vrijgesteld van de leegstandsheffing voor een periode van twee jaar. De stedelijke belastingverordening zal in die zin aangepast worden. 

Het aantal leegstaande handelspanden in Vlaanderen neemt toe. Het is een groeiend fenomeen in alle klassieke winkelcentra in Vlaanderen en in Nederland. Verschillende studies wijzen uit dat deze tendens zich de komende jaren nog zal doorzetten. Er zijn verschillende oorzaken van leegstand: de ligging, de toegenomen winkeloppervlakte, de grootte en kwaliteit van het pand, een straat die zijn commerciële aantrekkelijkheid verliest, prijs van de panden, … 

‘Ook in Oostende worden we met deze problematiek van leegstand geconfronteerd. We werken maatregelen uit om het aantal leegstaande handelspanden terug te dringen. Via het project “Start to Succes” bieden we leegstaande handelspanden aan starters aan tegen een huurprijs die lager ligt dan de reguliere marktprijs. Pop-up zaken zien we niet als startende ondernemingen.’, verduidelijkt Burgemeester Johan Vande Lanotte. 

Uiteraard is de medewerking van de eigenaar, vruchtgebruiker of houder van een zakelijk recht van een leegstaand pand vereist. ‘Eigenaars van leegstaande handelspanden kunnen een vrijstelling op de leegstandsheffing krijgen van twee jaar op voorwaarde dat het gebouw is opgenomen in het Leegstandsregister én dat ze met het Economisch Huis een overeenkomst ondertekenen dat ze zich inschrijven in “Start to Succes”’, vult schepen Bart Plasschaert aan. De belastingverordening en het reglement worden op de Gemeenteraad van 25 oktober 2015 voorgelegd ter goedkeuring.   

Het Stadsbestuur stelt voor dit project een werkgroep samen, bestaande uit: de dienst Economie, de dienst Wonen, de dienst Belastingen, de dienst Communicatie en het Economisch Huis Oostende. 

De inventarisatie van leegstaande handelspanden is in de zomermaanden gebeurd. Er volgt nu een sensibiliseringscampagne naar eigenaars en startende ondernemers over “Start to Succes”. De werkgroep bouwt zo de databank van leegstaande handelspanden verder uit met eigenaars die in dit project willen meestappen. Het is de bedoeling om begin 2016 volledig operationeel te zijn en actief starters aan leegstaande panden te koppelen.

REGLEMENT
De eigenaar, vruchtgebruiker of houder van een zakelijk recht die zijn gebouw inschrijft in de databank, verklaart zich akkoord dat zijn pand ter beschikking kan gesteld worden aan startende ondernemingen volgens de voorwaarden van het reglement (zie reglement als bijlage). De eigenaar zelf wordt dan vrijgesteld van de leegstandsheffing voor een periode van twee jaar, vanaf het moment van inschrijving. 

Een flexibele invulling van de handelsruimte is nodig. De vergoeding is afhankelijk van de termijn van de bezetting en de winkelvloeroppervlakte. De prijzen liggen lager dan de gebruikelijke marktprijs voor het betrokken pand.  

"Start to Succes" faciliteert de match tussen leegstaande winkelpanden en startende ondernemers die hun commercieel idee willen realiseren. ‘Op deze manier wordt een win-win situatie gecreëerd voor beide partijen. De eigenaar van het leegstaande pand krijgt een kandidaat aangeboden voor de invulling van een gebouw dat anders onbenut zou blijven. De startende ondernemer kan een pand betrekken aan een voordelige prijs. Het Economisch Huis zorgt voor de intake-gesprekken met de eigenaars en de starters en bemiddelt tussen o.a. starters en eigenaars van leegstaande handelspanden.’, aldus de Burgemeester. 

Driemaandelijks zal de lijst van leegstaande handelspanden geactualiseerd worden. We krijgen zo een duidelijk zicht op de evolutie van de leegstand: waar bevinden zich de leegstaande panden,  hoeveel dergelijke panden zijn er, welke eigenaars stappen mee in “Start to Succes” en welke panden kunnen in aanmerking komen voor startende ondernemingen. ‘Het geregeld monitoren van de leegstand in het winkelgebied, per straat zorgt ervoor dat we tijdig kunnen ingrijpen.’, besluit Burgemeester Johan Vande Lanotte.

Comments