Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

Seizoensterrassen op de Groentemarkt

Geplaatst 3 mrt. 2015 23:44 door Ilse Snick
Er komen zomerterrassen op de Groentemarkt. Op voorwaarde dat ze wegneembaar zijn, niet verankerd worden en niet gestockeerd worden op het openbaar domein. Op die manier blijft de markt op donderdag en zaterdag behouden. Bistro Zoë en Ding Dong plaatsen alvast een extra terras. Dit werd op vrijdag 27 februari door de Gemeenteraad beslist. 

De Groentemarkt leeft volledig op: met actieve horecazaken, enthousiaste uitbaters en de markt op donderdag en zaterdag. Reeds vorig jaar werd de vraag gesteld door de horeca-uitbaters of zij ook - naar analogie met het Wapenplein - seizoensterrassen mogen zetten: van 15 maart tot 30 september. Hun vraag werd ter harte genomen en door het Stadsbestuur ten gronde onderzocht. 

‘Naar aanleiding van deze vraag van enkele uitbaters op de Groentemarkt werd een rondvraag gedaan bij alle horecazaken daar. We zijn bij iedereen langs geweest om te polsen naar hun interesse. Op basis van die bevraging werd een plan opgemaakt, dat voor advies aan de diverse stadsdiensten en de schepenen werd voorgelegd’, legt schepen Johan Vande Lanotte, bevoegd voor de bezetting van het openbaar domein, uit. 

Het pompstation, de nutsvoorzieningen en de fontein blijven toegankelijk want niet alle getekende percelen - volgens de gevelbreedte van alle horecazaken en woningen daar aanwezig - zullen ingevuld worden. Zo blijft bijvoorbeeld de toegang op de hoek waar de Groentemarkt aansluit op de Kerkstraat al zeker gevrijwaard. Bovendien zal niet elke horecazaak op vandaag een extra terras plaatsen. ‘Het is uiteraard geen verplichting om een seizoensterras te hebben. We laten iedereen de keuze en dat is ook zo in het inplantingsplan voorzien. Het tijdelijk open terras wordt sowieso begrensd door de gevelbreedte van de zaak en al naargelang de ligging wordt voor iedereen eenzelfde oppervlakte voorzien. Bistro Zoë en café Ding Dong plaatsen alvast wel een tijdelijk terras’, bevestigt de schepen.

De Groentemarkt, daar moet je uiteraard op donderdag en zaterdag zijn voor de markt. Het idee om extra terrassen op de Groentemarkt in te plannen werd dan ook bij schepen Martine Lesaffre afgetoetst. ‘De eerst functie van het plein - als markt - blijft behouden. Dit betekent dat zowel op donderdag als op zaterdag de markt hier neerstrijkt. Op het Wapenplein staan ook seizoensterrassen, maar daar kunnen we de markt perfect naar schikken. De Groentemarkt is echter te klein om én markt én terrassen te combineren. Daarom wordt geopteerd om de terrassen op de Groentemarkt eenvoudig wegneembaar te maken’, verduidelijkt schepen Martine Lesaffre, bevoegd voor markten. 

‘De voorwaarde van wegneembare terrassen werd onderzocht. We weten nu dat er dergelijke oplossingen bestaan en we hebben dit ook vooraf besproken met de horecazaken. Zij vinden zich volledig in deze combinatie’, vult schepen Johan Vande Lanotte aan.

Bijgevolg mogen de terrassen niet verankerd worden in het plein. Het constant wegnemen en terugplaatsen van de windschermen met verankering zou het plein te zeer beschadigen. De terrasconstructies, de windschermen zijn rollend en worden bijvoorbeeld door middel van ingewerkte bloembakken verzwaard. ‘Stockeren van het terras - tijdens marktdagen of evenementen - kan echter niet op het openbaar domein. Maar ook daar hebben we samen met de horecazaken naar een oplossing gezocht. Achteraan de zaak Bistro Zoë is bijvoorbeeld een stockageruimte. We rekenen daarbij ook op de collegialiteit onder de horecazaken’, besluit de schepen. 

Comments