Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

Nieuwe vzw Shoppingcentrum zal Oostende als winkelstad promoten

Geplaatst 20 mrt. 2013 00:52 door Ilse Snick   [ 20 mrt. 2013 00:52 bijgewerkt ]

Oostende is de jongste vijftien uitgegroeid tot een van de belangrijkste shoppingsteden in Vlaanderen. Dat is een positieve evolutie door verschillende redenen:


-          Stadsrenovatie (straten, pleinen, extra parkings, Feestpaleis, …) leidde tot investeringen en upgrading in winkelaanbod.

-          De opening van de winkels op zondag, vooral in het centrum maar ook Media Markt en meer en meer ook de winkels in de Rand Torhoutsesteenweg zorgden voor een extra lading shoppers. Minder gerichte shopping (mensen die voor een bepaalde aankoop goed voorbereid komen) maar vooral meer funshopping: wandelen, restaurant of pannenkoek, concert en tegelijkertijd shopping meepikken maar toch kopen. Ook tweedeverblijvers shoppen meer op zondag.

-          De totale verbetering van het imago van Oostende in heel het land, ook dankzij investeringen in Kursaal, cultuur en door de organisatie van vele toeristische evenementen.

-          De groei van de randgemeenten in het arrondissement, waar veel tweedeverblijvers wonen en waar het winkelapparaat jaar na jaar vermindert of stagneert.

-          Toenemend aantal inwoners en vooral tweedeverblijvers, die ‘bigger spenders’ zijn.

-          Groter aanbod in winkels in Centrum en Rand Torhoutsesteenweg.

-          Rol van de Kusttram van De Lijn (35% van de reizigers zijn dagtoeristen naar Oostende).

-          Door Test-Aankoop verkozen tot Netste Stad van Vlaanderen.

 

Het shoppingapparaat van Oostende kan je in vijf grote onderdelen indelen

-          Centrum Oostende, omringd door zeedijk, Visserskaai, Vindictivelaan en Leopold-II Laan

-          Belle Epoquewijk, gevormd door de assen Alfons Pieterslaan, Nieuwpoortsesteenweg tot aan de Heilig Hartlaan, Torhoutsesteenweg tussen Mac Leod en Van Iseghemlaan-Koningstraat, omgeving Vlaams Plein, Leopold-II-Laan en Maria Hendrikpark

-          Mariakerke, gevormd door Zeedijk, site Sleuyter Arena en Nieuwpoortsesteenweg

-          Rand Torhoutsesteenweg, vanaf Oostendse Hallen tot Steense Dijk

-          Buurtwinkels in Stene, Raversijde, Westerkwartier, Vuurtorenwijk, Konterdam, Zandvoorde, Hazegras en binnenkort Oosteroever (waar de projectontwikkelaars bewust kiezen voor kleinschalige winkels en geen shoppingzone).

Elke zone kent specifieke uitdagingen. Het stadsbestuur zal voor de vijf deelzones werken. In vier ervan is dat opgestart, voor de zone Centrum beginnen we nu met een actieplan.

 

-          Belle Epoquewijk: leegstand, imago, huisjesmelkerij, teveel nachtwinkels, onveiligheidsgevoel en te weinig communicatie handelaars-wijkpolitie.

a)      Het Economisch Huis is bezig met een Europees Efro-project om in deze wijk nieuw leven te blazen in het handelsapparaat. Ondersteund door zware investeringen in het openbaar domein door de stad.

b)      Betaalbare panden zijn een troef voor de wijk.

c)       Erfgoedpanden zorgen voor een bepaalde uitstraling, maar de renovatie daarvan is duurder.

d)      Handelaarsbonden werken vandaag te weinig samen, noodzaak aan 1 marketingplan (wat nu in startfase zit). Veel speciale winkels, die nog te weinig bekend zijn.

e)      Nieuw probleem: te veel buitenlandse winkels die inzake imago en producten te veel buitenlands zijn en elkaar dood beconcurreren.

f)       Er is voldoende parkeergelegenheid in de wijk maar het gebruik van de jeton voor 30 minuten gratis parkeren (boodschappen doen en weg) moet nog aangemoedigd worden.

g)      Handelaars en wijkagenten moeten meer (dagelijks) contact hebben met elkaar. Heel veel misverstanden

h)      Nieuw: buurtbemiddelaars moeten ook meer werken met handelaars. Wordt besproken met stadsbestuur.

 

-          Mariakerke: leegstand op de site Sleuyter Arena, veel horecazaken op zeedijk over te nemen, integratie van bouwproject Media Center tussen 2015 en 2020 in de wijk

a)      De komst van de site Sleuyter Arena en appartementen (binnenkort ook Wielingenplein en De Schelpe) heeft gezorgd voor bijkomende activiteit, ook voor de meeste bestaande winkels als die het verschil maken. Vooral  ‘trekker’ Media Markt lokt heel veel volk naar Mariakerke dat er anders nooit zou komen. Het probleem is de leegstand in het shoppinggedeelte en gebrek aan marketing van de site (vooral gekend door de basket en Media Markt). De nieuwe Nederlandse uitbater van de winkels in de Sleuyter Arena is meteen gestart met een renovatieprogramma en zal nieuwe winkels aantrekken.

b)      De reden van ‘over te nemen horecazaken’  op de zeedijk is momenteel het onderwerp van een onderzoek door het Economisch Huis.

c)       Belangrijkste uitdaging wordt de integratie van het woonproject op de site Media Center. In de eerste fase moet er over gewaakt worden dat de bouwwerken de klanten niet afschrikken. De Groep Sleuyter heeft al laten weten dat ze in hun plannen de voorkeur geven aan kleinschalige winkels en dat ze relatief weinig bijkomende shoppingruimte zullen voorzien in hun project. Er is afgesproken dat hun plannen, zodra ze ingediend zijn, ook zullen toegelicht worden aan de handelaarsbond.

 

Toerisme Oostende startte een werkgroep op om Mariakerke als toeristische bestemming door te lichten en voorstellen aan te reiken tot verbetering. Het Economisch Huis werkt daar aan mee, samen met de handelaarsbond, verhuurders van appartementen en andere betrokkenen.

 

-          Rand Torhoutsesteenweg: mobiliteit

Het succes van de Rand Torhoutsesteenweg (ook veel shoppers van Westkust, Koekelare, Diksmuide, Torhout, Gistel, …….) zorgt op piekmomenten voor files. Dat is ook een gevolg van woon-werkverkeer, omdat veel mensen die in Oostende werken in de ruime rand van Oostende wonen en er ’s morgens of ’s middags zelf binnenrijden en na sluiting winkels, kantoren en andere bedrijven weer weg moeten.

Er is geopteerd voor een tweede rotonde ter hoogte van de Oostendse Hallen, met afsluiting van de middenberm tussen die rotonde en rotonde Duinkerkseweg. Studies hebben uitgewezen dat het oversteken de verkeersstroom vertraagt.

Een bijkomende oplossing is de doorsteek onder de Torhoutsesteenweg van de Elisabethlaan, waardoor de verkeerstroom in en uit de stad sneller zal gaan op het kruispunt door onder meer een andere tijdsafstelling van de verkeerslichten.

 

-          Buurtwinkels: naamsbekendheid, marketing, externe ondersteuning

 

a)      De buurtwinkels hebben niet alleen een dienstverlenende rol in de wijken waarin ze ingeplant zijn, ze zorgen ook voor een levendiger sfeer. Maar ze hebben het niet altijd gemakkelijk om voldoende omzet te genereren. Niettegenstaande een aantal voordelen zoals lagere huur- of aankoopprijzen van winkelpanden, meestal voldoende (gratis) parking voor de deur, direct en persoonlijk contact met de klanten.

Ze hebben dikwijls te weinig knowhow, geld (voor advertentiekranten zoals Tips, voor regionale tv-publiciteit, geen ondersteuning in pub door nationale merken) en tijd (veel eenmanszaken) om aan marketing te doen.

b)      Het is opvallend dat een beperkt aantal buurtwinkels inschrijft voor opleidingen die het Economisch Huis organiseert. Ook voor de normale dienstverlening zie je weinig uitbaters van buurtwinkels.

c)       Betaalbare oplossingen naar betere en meer externe communicatie liggen onder meer in efficiënt gebruik van sociale media.

d)      Het Economisch Huis Oostende heeft in 2012 kaartjes gemaakt, gedrukt en verspreid met buurtwinkels in Vuurtorenwijk, Konterdam, Stene en Zandvoorde naar doelpublieken: nieuwe wooncomplexen, personeel bedrijven industriezones en nieuwe bewoners via immo-kantoren. Dit om hen erop te wijzen dat er in de buurt van hun werk- en woonplaats ook een bepaald winkelaanbod is waarvoor ze niet verder moeten rijden. Reacties waren goed en daarom wordt het herhaald in de lente van 2014.

e)      Buurtwinkels zijn niet altijd georganiseerd in handelaarsbonden of andere samenwerkingsverbanden (wel in Raversijde, Vuurtorenwijk, Hazegras, ….) We gaan ze allemaal uitnodigen voor een gesprek over hun specifieke vragen.

 

Shoppingzone Centrum Oostende

Specifiek voor de shoppingzone Centrum werd er een plan van aanpak opgemaakt. Daarin staan de voorstellen die het meest prioritair zijn om Oostende nog beter te promoten als shoppingstad.

 

1.     Belangrijkste uitdagingen shoppingzone Centrum Oostende

a)      Voldoende en betaalbare parkeerruimte, doorstroming naar parkings niet evident

b)      Fors verhoogde huurprijzen van winkelpanden.

c)       Naast alle grote ketenwinkels ook voldoende kleinere winkels met een typisch aanbod aantrekken, boetiekgevoel.

d)      Winkelstraten zijn een kakofonie van uithangborden, verschillende soorten licht, winkelafsluitingen.

e)      Onveiligheidsgevoel, vooral na 18 uur. Nood aan meer communicatie handelaars-politie (veel vragen over aangifte en opvolging van winkeldiefstal en vandalisme, ….).

f)       Shoppers worden te weinig verrast. Er is meer nodig dan (te luide?) straatmuziek of klassieke kerstverlichting.

g)      Laad- en losbeleid kent hiaten: te weinig laad- en loszones en onduidelijkheid over sluitingstijden. Zwaar vervoer rijdt winkelwandelstraten kapot.

h)      Teveel vergunningen om te stationeren in winkelstraten. Veel voertuigen kunnen elders staan want niet nodig voor werk aannemers.

i)        Stad mag bedrijfsafval niet meer ophalen vanaf juli 2013. Er moeten bijkomende rondes met privé-uitbaters komen, er moeten goede afspraken gemaakt worden over ophaalronden of er gaat elk moment van de dag een ronde passeren van iemand met buitenstaand vuil (er is nu al een geslaagde ophaling in centrum Oostende op woensdagavond).

j)        Nood aan een shoppingmanager. De Handelaarsbonden vinden het altijd maar moeilijker om mensen te vinden die zich willen engageren voor hun bond, gezamenlijke acties die niet direct geld opbrengen ondersteunen of zelfs lid worden. Een professioneel aanspreekpunt en coördinator is meer en meer noodzakelijk, gelijklopend met de vraag voor een regeling waarbij elke winkel bijdraagt aan de acties.

 

 

2.     Plan van aanpak

a)      Januari-19 maart: Voorbereidende gesprekken door titelvoerende schepen van lokale economie en toerisme Johan Vande Lanotte, Niko Geldhof (schepen van lokale economie en toerisme vanaf 26 april), het Economisch Huis en Toerisme Oostende met eigenaars, handelaars, voorzitters handelaarsbonden, burgemeester Jean Vandecasteele en een aantal deskundigen.

b)      19 maart: voorstelling ontwerpnota aan de Verenigde Handelaarsbonden

c)       19 maart – 30 juni: bespreking met handelaars en deskundigen

d)      Juli-augustus 2013: conclusies en definitief plan – prioriteitenlijst

e)      September 2013 – november 2015: uitvoering plan

f)       December 2015: evaluatie en bijsturing (halfweg de legislatuur)

g)      Januari 2016 – mei 2018: uitvoering bijgestuurd plan

h)      Juni 2018: evaluatie

 

3.      Prioritaire aanpak

De stad wil naast een aantal algemene uitdagingen zich de eerste twee jaren van het actieplan concentreren op de zone Kapellestraat, Vlaanderenstraat, Ensorgalerij, Christinastraat (tussen Langestraat en Ooststraat) en Adolf Buylstraat.

 

4.     Voorstellen die nu als prioritair beschouwd worden

a) de oprichting van een VZW Shoppingcentrum Oostende die de zone beheert als een Business Improvement District (BID). Concreet bestaat dit uit een shoppingmanager, geleverd door het Economisch Huis en bestuurd door een beperkte raad van bestuur waar de handelaarsbonden, Economisch Huis, Toerisme Oostende en directe belanghebbende partijen en een vertegenwoordiger in hebben.

De shoppingmanager staat in voor de opvolging van een business- en marketingplan inclusief diverse acties, is ombudsman voor de handelaars, coördineert in nauwer contact met de stad de netheid, bezetten openbaar domein, terrassen, verlichting, reclameborden.

Hilde Pierloot werd gekozen voor die opdracht. Zij heeft de jongste jaren ervaring opgedaan in het Belle Epoqueproject  en werd al enkele jaren voorbereid  op de taak, onder meer door afgevaardigd te worden naar studiedagen en congressen over shopping.

De financiering gebeurt door een stedelijk reglement waarbij een bedrag betaald wordt per winkel in de zone. Dat kan per vierkante meter commerciële ruimte zijn. Andere voorstellen kunnen onderzocht worden. Er wordt gestreefd naar een systeem waarbij elke onderneming bijdraagt. Terwijl er nu met de lidgelden van handelaarsbonden geen verplichting is en sommige winkels ook betalen voor de andere. De vergoedingen aan de handelaarsbonden vallen weg, er zullen meer inkomsten zijn doordat iedereen nu zal betalen.

Voorbeelden van BID’s die al bezocht werden zijn Liverpool en Kortrijk.

b) structureel driemaandelijks overleg tussen de hoofdcommissaris van politie en de wijkagenten, de burgemeester, de schepen van lokale economie, de VZW Shoppingcentrum Oostende over specifieke thema’s zoals werking politiecamera’s, aangiftebeleid (winkeldiefstallen), aanpak gauwdiefstallen, laad- loszones en controle op vergunningen tijdelijk parkeren voor werken in de winkelwandelstraten.  Economisch Huis zal folder maken voor chauffeurs leveranciers (ook digitaal) over meer laad- en loszones.

c) de algemene netheid is de jongste jaren veel verbeterd (Properste stad van Vlaanderen volgens Test Aankoop) maar een ‘eigen ploeg’ kan incidentele vervuiling sneller en efficiënter aanpakken. Hierover moet met de stad afspraken gemaakt worden. Ook sprekende vuilbakken en andere slimme vuilniszaken moeten ingevoerd worden, ook in samenspraak met de stad. Het Economisch Huis zal samen met de stad en de handelaarsbonden de nieuwe ophaalstromen opvolgen en bijsturen na 30 juni 2013. We moeten vermijden dat de straten vol staan met loslopende containers.

d) de wildgroei van uithangborden wordt aangepakt. Meer uniformiteit zorgt voor een betere uitstraling.  Stedelijk bouwreglement zal in overleg aangepast worden.

e) witte verlichting zal niet alleen de visualisatie verbeteren, maar het is ook beter in de strijd tegen subjectieve onveiligheid ’s avonds.

f) er wordt gezocht naar ‘experience shopping-elementen’:  van speciale pop-up stores in lege winkels, aquariumetalages, kunst in winkels tot overdekken met alle weder-elementen. Specifiek wordt er onderzocht om de Vlaanderenstraat tussen Wapenplein en Langestraat te overdekken. Er is daarover nog geen standpunt  ingenomen want er zijn zowel hevige voor- als tegenstanders.

g) er wordt definitief beslist wat de bestemming wordt van de Lijnbaanstraat. Een status-quo is voor iedereen onbevredigend en zorgt voor bijkomende mobiliteitsproblemen. Wel rekening houden met belevering handelszaken via achterzijde van hun pand. Voorstel is Lijnbaanstraat in te richten als centrale laad- en loszone voor leveringen in centrum.

h) aantal avondmarkten in de centrumzone worden maximaal teruggeschroefd. Alle avondmarkten op Sint-Petrus- en -Paulusplein vallen weg. Op Wapenplein en Groentemarkt blijft er nog  1 avondmarkt (donderdag 8/8).

i) bezetten openbaar domein in shoppingzone moet voortaan gepaard gaan met advies van Economisch Huis (later de vzw), dat ook zoekt naar alternatieven. Ook vergunningen om te leveren in centrum overdag moet strenger en na advies. Voorstel om maximaal automatische paaltjes (zoals in Vlaanderenstraat) te plaatsen.

j) parkingmogelijkheden beter aanreiken aan shoppers (digitale aanduiding aan rand centrum is besteld door stad en zal normaal voor de zomer geleverd worden) via smart-phone toepassingen en folders. Er wordt onderzocht hoe de parkeerprijs - met het oog op de opening van de nieuwe parkeerzone onder de Albert I Promenade - onder controle kan blijven. Dat gebeurt in overleg met de privé-uitbaters. Maar zonder bijdrage handelaars zal dat niet lukken. 

Comments