Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

Lieten investeert 5 miljoen in Greenbridge Oostende

Geplaatst 23 mei 2014 04:20 door Economisch Huis   [ 5 jun. 2014 05:43 bijgewerkt door Ilse Snick ]
Minister van innovatie Ingrid Lieten (SP.A) besliste om 5 miljoen euro te investeren in het project Gen4Wave, een project voor energiewinning op zee. Deze nieuwe investering, een golftank, komt op de industriezone Plassendale 1 in Oostende. ‘Hierdoor versterkt Oostende zich als Europese hotspot voor offshore energie’, reageert Johan Vande Lanotte (SP.A), die als minister van de Noordzee het dossier verdedigde.

De realisatie van de golftank is één van de pijlers van Gen4Wave, een actieplan voor golf- en getij-energie. Het plan werd uitgewerkt door de universiteit van Gent, die in Oostende met Greenbridge over een kenniscentrum voor nieuwe energie beschikt.

De golftank is een bassin van 30mx30m en laat toe om schaalmodellen van kustwaterbouwkundige en offshore constructies, zoals havendammen, golf- en getijenergieconvertoren of offshore windturbines, te onderwerpen aan de inwerking van golven, getijstroming en wind. De infrastructuur biedt de kans aan bedrijven en overheidsinstellingen om innovatieve ontwerpen te ontwikkelen voor energiewinning op zee of kustverdediging mocht het waterpeil verder stijgen. 
 
De golftank wordt een belangrijke motor van innovatie in de sector. Dergelijke infrastructuur is immers overbevraagd in Europa waardoor de Vlaamse industrie en Vlaamse onderzoekers vaak met lage prioriteit worden toegelaten tot buitenlandse infrastructuur. Dit vormt nu nog een rem op innovatie voor gevestigde spelers zoals DEME en Jan De Nul.

Johan Vande Lanotte, die er enkele jaren geleden erin slaagde om de Universiteit Gent te overtuigen om naar Oostende te komen met haar kenniscentrum voor nieuwe energie, reageert tevreden op de beslissing van zijn partijgenote. ‘De infrastructuur zal ingebed worden in door de afdeling Maritieme Toegang nieuw te bouwen onderzoekshallen van 190m op 90m op het wetenschapspark Greenbridge van Oostende, waar het aansluiting vindt met de Haven Oostende dat zich reeds sterk profileert in het domein van offshore energie’.

De uitbating van de infrastructuur zal gebeuren door het partnerschap UGent, KU Leuven en Waterbouwkundig Laboratorium, die alle drie ook investeren in het project.

 
 

Comments