Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

Leegstand daalt in Oostende

Geplaatst 23 feb. 2017 07:37 door Ilse Snick
De winkelleegstand in Oostende is het voorbije jaar gedaald. Dat blijkt uit tellingen van Locatus. Op 1 januari 2016 bedroeg de winkelleegstand in de Stad aan Zee nog 10.3%, een jaar later bedraagt de leegstand 9.6%. 

De winkelleegstand is het voorbije jaar gedaald in Oostende. Op 1 januari 2016 bedroeg de winkelleegstand in de Stad aan Zee nog 10.3%, een jaar later bedraagt de leegstand 9.6%. Oostende komt hiermee op het gemiddelde van de andere centrumsteden. Het aantal leegstaande handelspanden is in die periode gedaald van 224 naar 203.

‘De reden voor deze daling is onder meer te vinden bij de eigen acties die het Economisch Huis onderneemt zoals de leegstandspremies en de actie Start to Success waarbij leegstaande panden ‘gematched’ worden met starters’, legt burgemeester Vande Lanotte uit. ‘Daarenboven is er ook de stijgende aantrekkelijkheid van het centrum door de inspanningen van de vzw Centrummanagement en de verschillende speerpunten uit het Actieplan Shopping dat momenteel in uitvoering is’, vervolgt hij.
Dit wil echter niet zeggen dat er niet nog heel wat werk aan de winkel is. 

‘Voor wat betreft de Belle Epoquewijk wordt er door studenten van de Arteveldehogeschool momenteel een studie uitgevoerd naar de omgeving van de Alfons Pieterslaan, Torhoutsesteenweg en Nieuwpoortsesteenweg. Het is de bedoeling dat dit onderzoek leidt tot een concreet actieplan én een marketingcampagne voor het shoppinggebeuren in dit stadsdeel’, verduidelijkt Sabine Friederichs, voorzitter van het Economisch Huis Oostende. 

Volgens de meest recente tellingen van Locatus telt Oostende op 1 januari 2017 exact 2113 handelspanden, dat zijn er 65 minder dan een jaar voordien. Per 1.000 inwoners zijn er in Oostende nu 29.9 handelspanden, dat cijfer ligt iets hoger dan in de andere centrumsteden waar er gemiddeld 24.7 handelspanden per 1.000 inwoners zijn.

Bij het aantal gevulde handelspanden geldt volgende opdeling: 
-detailhandel: 853 panden
-horeca: 570 panden
-commerciële dienstverlening 487 panden

De verdeling van de handelspanden is als volgt:  
-40.4% detailhandel
-27% horeca
-23% commerciële dienstverlening
-9,6% leegstand

Wat de winkelvloeroppervlakte (wvo) betreft, weliswaar enkel voor de detailhandel, noteert Oostende een wvo van 188.173 m². Vorig jaar was dat nog 192.560 m². De leegstand in wvo bedraagt 6.8% (of 12.788 m²) in vergelijking met 8.2% (15.753 m²) het jaar voordien. 

De verhouding tussen ketenwinkels en zelfstandigen bedraagt in Oostende 27.3 % ketenwinkels en 72.7 % zelfstandigen. ‘Dit betekent dat er in Oostende nog een groot uniek aanbod is’, verduidelijkt Vande Lanotte. 

Comments