Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

Laden en lossen in de voetgangerszones: nieuwe initiatieven

Geplaatst 22 mei 2015 07:14 door Ilse Snick
Het verbeteren van de kwaliteit van de voetgangerszones in het centrum van Oostende blijft een belangrijke bekommernis van het stadsbestuur Oostende. Reeds eerder werd een nieuw reglement goedgekeurd over de uitstallingen. Verleden weekend werd een controleactie uitgevoerd op de bezetting van het openbaar domein door uitstallingen en terrassen. En nu keurde het College van Burgemeester en Schepenen een aantal bijkomende initiatieven goed om de beleving van het verkeersvrije centrum en van de Zeedijk te verbeteren.

Het betreft volgende maatregelen:

1) De laad- en lostijden in het verkeersvrije centrum worden geconcentreerd. Vroeger was dit mogelijk ’s morgens en ’s avonds. Voortaan wordt alles ’s ochtends geconcentreerd: tussen 6u en 10u30 ’s morgens. Dit geldt uiteraard enkel voor de voetgangerszone.

2) De tonnagebeperking wordt toegepast. Sinds het invoeren van verkeersvrije straten is er in het reglement een tonnagebeperking voorzien van 10 ton. Tot op heden werd deze bepaling niet uitgevoerd, dit wil zeggen dat er geen borden werden geplaatst. Nu plaatsen we deze borden wel. Op die manier verhinderen we dat het openbaar domein continu wordt stuk gereden en wordt het voor de voetgangers ook aangenamer om te wandelen en te winkelen.

3) In het centrum zullen een aantal nieuwe laad- en loszones voorzien worden:
 -in de Louisastraat t.h.v. café De Komedie. Daar kan laden en lossen continue.
 -in de Langestraat tussen de Louisastraat en de Kapucijnenstraat. Daar kan laden en lossen ook continue.
 -op het Wapenplein, voor het Feest- en Kultuurpaleis. Daar kan laden en lossen enkel tussen 6u en 12u ’s morgens.
Bovendien zullen in deze laad- en loszones sensoren geplaatst worden, die ons toelaten om het laad- en losverkeer strikter te controleren. 

4) Samen met het Centrummanagement zal een concreet plan uitgewerkt worden om via (al dan niet verzinkbare) paaltjes de voetgangerszone beter af te schermen en daardoor het storende verkeer - dat we vandaag toch vaak opmerken - te verminderen.

Deze maatregelen treden in werking op 1 september. Vanaf dan zal er ook meer controle op deze maatregelen zijn. Tot dan zal er intensief met de handelaars in deze zone gecommuniceerd worden.

De Stad Oostende voorziet ook een belangrijke begeleidende maatregel: het oprichten van een distributiecentrum buiten de stad. Ook deze vernieuwing moet in september gerealiseerd worden. Hebt u interesse om samen te werken met dit distributiecentrum en voortaan daar te leveren aan de rand van de stad, waarna uw goederen op milieuvriendelijke wijze dmv elektrische bestelwagens of cargofietsen naar het centrum worden gebracht, neem dan contact op met Arne Oosthuyse van Bubble Post via arne@bubblepost.be

Comments