Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

Gratis infosessies door financieel expert

Geplaatst 10 sep. 2012 05:40 door Ilse Snick   [ 10 sep. 2012 05:50 bijgewerkt ]

Het Economisch Huis Oostende start op maandag 24 september met een reeks infonamiddagen voor startende ondernemers. Van financieel expert Paul Merlevede krijgen ze individuele en concrete begeleiding omtrent de financiële noden van hun onderneming. ‘Met dit initiatief willen we de starters in de Oostendse regio betere slaagkansen bieden’, stelt voorzitter Bart Bronders van het Economisch Huis.

Paul Merlevede ( °1951 ) werkte gedurende 21 jaar in een Belgische grootbank in diverse functies, zowel in het commerciële als in het kredietendepartement.  Sinds meer dan 20 jaar is hij actief als zelfstandig consulent en trainer lesgever op het domein van financiële begeleiding van KMO’s.

Vanuit zijn ervaring staat hij ondernemers bij in het financieren van investeringen en behoefte aan bedrijfskapitaal, met speciale aandacht voor startende ondernemingen.  Startende ondernemingen liggen mee aan de basis van groei en vooruitgang.  Ze hebben specifieke behoeften die op een aangepaste manier moeten aangepakt worden.

Vanaf maandag 24 september zal Paul Merlevede vier maandagnamiddagen aanwezig zijn in het Economisch Huis om startende ondernemers te adviseren. Deze individuele infosessies zijn gratis en vinden plaats op maandag 24 september, maandag 22 oktober, maandag 19 november en maandag 17 december telkens van 14 tot 17 uur. Er wordt ongeveer een uur uitgetrokken per starter.

‘Het is de bedoeling om tijdens deze sessies een duidelijk overzicht te krijgen van de financiële noden van de onderneming en hoe ze kunnen worden ingevuld’, stelt Paul Merlevede, die zich belangeloos inzet voor economisch Oostende. ‘Ik zie dit als een missie’, vervolgt hij. ‘Beroepshalve heb ik maar al te vaak de gevolgen gezien van een gebrekkige voorbereiding op financieel vlak. Dit kan je hele toekomst hypothekeren. Vandaar deze infosessies. Als we hiermee 10 van de 1.040 starters (cijfers voor Oostende in 2011) kunnen helpen, dan is het zeker de moeite waard’, vindt hij.


Om deze sessies zo praktisch en doeltreffend mogelijk te maken wordt aan de starters gevraagd om de vergadering voor te bereiden door het invullen van een kleine checklist.

1.  Doel van de onderneming:  wat is de voornaamste activiteit?  Welke soort klanten worden gezocht - particulieren, bedrijven, overheid?
2.  Zijn er voor deze exploitatie investeringen nodig?   Welke aard? Gebouwen? Machines? Publiciteit?  Andere?
3.  Hoe groot zijn de bedragen die voor punt 1 en punt 2 nodig zijn?  Is er een investeringsbudget?  Welk bedrag?   Hoe betalen de klanten - contant, 30 dagen, 60 dagen?  Hoe moeten de leveranciers
betaald worden?   Contant , 30 dagen, 60 dagen?
4.  Hoeveel kan de starter inbrengen?  Zelf? Via familie?   Is er al contact met één of meerdere bankiers?
5.  Is er ervaring in de sector?  Welke vorming heeft de starter?  Heeft hij of zij personeel?


‘Op basis van deze checklist kan op korte termijn een eerste voorstel van financiering van de onderneming opgemaakt worden’, stelt Paul Merlevede.


Volgens voorzitter Bart Bronders speelt dit initiatief in op de vraag van verschillende startende ondernemers die met hun businessplan aankloppen bij het Economisch Huis. ‘Door deze samenwerking met Paul Merlevede en zijn jarenlange expertise, kunnen we de startende ondernemers uit onze regio nog beter voorbereiden en zo hun slaagkansen vergroten’, vindt hij.

Indien gewenst kan de starter het boek: Krediet: gunst of kunst? Van kredietbehoefte tot kredietbrief aankopen. Paul Merlevede schreef het boek vorig jaar. Daarin wordt zeer uitgebreid de financiering
van ondernemingen en de onderhandelingsstrategie naar banken uiteengezet. Het boek kost 20 euro.

Schrijf je hier in!


Comments