Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

Fides Petfood pakt geurhinder aan met biofilter

Geplaatst 12 jun. 2014 00:04 door Ilse Snick
Het Oostendse bedrijf Fides Petfood liet de voorbije maanden een biofilter bouwen om geurhinder tegen te gaan. Sinds begin april 2014 is de installatie actief en de eerste waarnemingen toonden reeds de effectiviteit aan.  Het bedrijf investeert dit jaar zo’n 2,2 miljoen euro en ook voor 2015 staat een grote investering gepland. Fides Petfood is hiervoor dringend op zoek naar extra personeel.


INVESTERING VAN 580.000 € IN BIOFILTER 

Nadat bij snuffelmetingen in 2012 werd vastgesteld dat de aanpassingen van de bestaande filterinstallatie niet het gewenste effect ressorteerden qua geurreductie, is Fides Petfood op zoek gegaan naar de best beschikbare techniek voor geurverwijdering. Gezien de samenstelling en temperatuur van de lucht bleek thermofiele biofiltratie het meest aangewezen om de geurhinder naar de omgeving te verminderen.  Biofiltratie biedt een optimaal geurverwijderingsrendement en de mogelijkheid om bij hogere temperaturen te werken.

Bij biofiltratie wordt de geurhoudende luchtstroom door een laag organisch materiaal geblazen.  Hierdoor ontwikkelt zich op dit dragermateriaal (schors) een microbiologische gemeenschap die zich voedt met de aanwezige componenten. Om dit proces in stand te houden dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Zo moet de dimensionering van het filter in relatie staan tot de binnenkomende vracht.  Daarnaast dienen de micro-organismen te kunnen beschikken over voldoende nutriënten (vb, stikstof en fosfor) indien deze niet aanwezig zijn in het te behandelen afvalgas.  Verder dient de te behandelen lucht bij voorkeur 100% waterverzadigd te zijn, teneinde uitdroging van het biofiltermateriaal te vermijden.  Daarvoor werd een luchtbevochtiger ingezet.

De leverancier van het biofilter, Trevi Environmental Solutions, garandeert een geuremissiereductie van 95%. De totale investering bedraagt ca. 580.000 €. Het biofilter is in werking sinds begin april 2014.  De eerste waarnemingen toonden reeds de effectiviteit aan.  Verdere controlemetingen zijn gepland voor de zomermaanden. Het biofiltermateriaal moet om de 3 à 4 jaar vervangen worden.


NIEUWE INVESTERINGEN FIDES PETFOOD

Fides is sterk gegroeid sinds de start in 2006 op Plassendale II.  In de beginjaren produceerde Fides Petfood ongeveer 10.000 ton petfood.  Een eerste uitbreiding in 2009, met een 2de extrusielijn, een 2de automatische verpakkingslijn en uitbreiding van het magazijn, resulteerde, samen met de overgang naar het 3-ploegenstelsel, in een output van ca. 40.000 ton per jaar.  In 2014 wordt een verdere groei verwacht naar 60.000 ton.  

Daarvoor investeert Fides Petfood in een derde automatische verpakkingslijn, voornamelijk voor kleine consumentenverpakkingen.  De totaliteit van de voorziene investeringen bedraagt 2,2 miljoen €. Ook in de toekomst blijft Fides Petfood verder investeren. Zo volgt in 2015 nogmaals een investering in dezelfde grootteorde .

GEZOCHT: WERKNEMERS!

Naast de uitbreiding van het machinepark, investeert Fides Petfood ook in mensen.  Om de groei van de onderneming te ondersteunen zoekt het bedrijf betrouwbare, kwaliteitsbewuste operatoren met een gezonde interesse in techniek.  Daarnaast zijn er ook vacatures voor onderhoudstechnici en logistieke medewerkers.

‘We moeten dringend mensen vinden om onze groei te blijven ondersteunen. Als we geen extra personeel vinden, dan zal onze groei beduidend lager zijn’, luidt het. 

Bij Fides Petfood werken er momenteel 60 personen. Op korte termijn worden er 10 extra mensen gezocht. 

Comments