Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

Beleidsbrief bij het budget 2017 van het Economisch Huis Oostende

Geplaatst 23 feb. 2017 01:51 door Ilse Snick   [ 23 feb. 2017 02:40 bijgewerkt ]


1.    Inleiding

In 2015 werd er een audit uitgevoerd op de activiteiten van het Economisch Huis Oostende. Uit die audit werden de volgende prioriteiten vastgelegd:

1.     Aantrekken van nieuwe bedrijven

2.     Begeleiden van starters en investeerders

3.     Begeleiding van het winkelgebeuren

4.     Actieve rol spelen op de arbeidsmarkt

Het Economisch Huis werd ook verantwoordelijk voor het opvolgen van de visserijsector en luchthaven.

Deze activiteiten vinden plaats binnen de globale economische context van Oostende. De economie van Oostende is gebaseerd op een aantal kleine en middelgrote troeven. Er is geen grote dominante sector die het geheel omhoog trekt. De activiteiten van het Economisch Huis moeten dus de verschillende kleine en middelgrote troeven die we hebben één voor één proberen te versterken.

Die troeven zijn:

1.     Toerisme inclusief horeca.

2.     Industrie met bijzondere aandacht voor de food en ook reeds meer voor de circulaire economie.

3.     Haven (roro, offshore en visserij).

4.     Luchthaven.

5.     Kleinhandel.

6.     Sociale Economie.

7.     Verzorgende sector.

 

Van deze zeven sectoren is het EHO vooral verantwoordelijk voor industrie, luchthaven, kleinhandel en visserij.


2.    Stand van zaken

 

Finaal is het aantal arbeidsplaatsen per beschikbare werknemer een duidelijk criterium voor het beoordelen van de economische activiteit. Jammer genoeg dateren de meest recente cijfers van 2014. De cijfers voor 2015 worden de komende maanden verwacht.[1] De cijfers van 2014 wijzen op een gunstige evolutie.

 

 

                                               2006                                                   2014

Aantal jobs                             32.416                                                33.709

Jobratio [2]                                82,6                                                    85,8

 

Er is een reden om aan te nemen dat deze evolutie verder positief geëvolueerd is. De jobratio van 85,8 blijft te laag vinden we. De provinciehoofdsteden en de universiteitssteden (veel jobs in onderwijs en administraties) scoren vaak veel hoge, zelfs boven de 100, zodat hun cijfers niet vergelijkbaar zijn, maar een cijfer tussen de 90 en 95 als jobratio moet de doelstelling zijn op termijn.

Dit houdt ook in dat de ambitieuze doelstelling om jaarlijks 12 bedrijven aan te trekken moet volgehouden worden. Tussen mei 2015 (datum waarop deze doelstelling werd vooropgesteld) en mei 2016 werden effectief 12 bedrijven aangetrokken³. De volgende evaluatie is in mei 2017. Op basis van de huidige vooruitzichten is het opnieuw realistisch om 12 nieuwe bedrijven aan te trekken.

Alhoewel de jobratio stijgt, stijgt ook de werkloosheid. Met andere woorden: er zijn meer jobs maar het aantal werkzoekenden stijgt. Dat mag op het eerste zicht vreemd lijken, maar dat is het niet. Zo is het bijvoorbeeld opmerkelijk dat een stad als Gent een hoge jobratio heeft (meer dan 100) maar toch ook een hoge werkloosheid kent, even hoog als Oostende dat een duidelijk lagere jobratio heeft. Het niet samenlopen van jobratio en werkloosheid betekent dat de jobs die in een stad aanwezig zijn niet matchen met de bekwaamheden van de werkzoekende in die stad. Ook Brussel is daar een goed voorbeeld van. En dus ook Oostende. Alhoewel onze doelstelling om 12 bedrijven aan te trekken behouden blijft, is het niet zo dat dit de werkloosheid zal verminderen. Daarvoor zijn andere acties nodig.

De gemiddelde werkloosheidsgraad in de Vlaamse centrumsteden is 1,5 keer het Vlaamse gemiddelde. Oostende scoort in 2016 1,63 keer het Vlaamse gemiddeld, zoals in 2015. Dat betekent dat er 300 tot 400 werklozen te veel zijn om op een gemiddeld niveau van de andere centrumsteden te komen. Het moet onze eerste ambitie zijn om de 1.5 ratio te bereiken. Nadien moet een geleidelijke vermindering mogelijk zijn.

Een stijgende jobratio en gelijkblijvende werkloosheid betekenen dat de kloof tussen de arbeidsmarkt en de werkzoekenden groeit. Dit laat zich in hoofdzaak verklaren door een groeiend aantal allochtone werkzoekenden, waarvan een aanzienlijk deel pas de vorige jaren in Oostende is komen wonen. 4

Bovendien stelden we vast dat amper een 20 procent van de Oostendse jonge werkzoekenden (-25 jaar) over een rijbewijs beschikt (Vlaanderen gemiddeld bijna 50 procent), waardoor ze niet geraken waar er veel vacatures zijn (onder meer midden en zuid West-Vlaanderen). Dat kan je maar zelden oplossen met pendelbussen (cfr Westvlees).

Het betekent dat de inspanningen van het EHO voor de arbeidsmarkt moeten verder gezet worden.

 


3.    Nieuwe initiatieven in de begroting 2017

 

3.1. Sillicon Beach

 

Oostende wil de eerste stad zijn in Noord-West-Vlaanderen met een incubator voor innovatieve startups.  Dit betekent dat we innovatieve bedrijven aantrekken en hen een startpakket aanbieden. Een soort rugzak waar ze uit kunnen putten. De inhoud van de rugzak is niet uniform, het kan voor ieder startend innovatief bedrijf anders zijn. Wel uniform is de waarde van het startpakket: 20.000 euro. Dit startpakket kan besteed worden aan gratis infrastructuur voor maximum anderhalf jaar (zesmaandelijkse evaluaties), kan dienen voor kan gebruikt worden specifieke ondersteuning, bepaalde adviezen kunnen ingewonnen worden, kleine investeringen kunnen er mee betaald worden, … In totaal is een budget van 200 000 euro voorzien in 2017, zodat er 10 initiatieven kunnen gesteund worden. De selectie zal wel streng zijn, als er niet voldoende goede initiatieven zijn, zal het budget naar het volgend jaar overgeheveld worden.

De initiatieven worden begeleid door een netwerk van deskundigen (financieel, bedrijfsorganisatie, technologisch, patenten en octrooien, …) via POM West-Vlaanderen, universiteiten en hogescholen en anderen op maat. Er worden hiervoor geen aanwervingen gedaan.

De projecten zullen ondersteund worden door een ‘versneller’. Dit betekent dat het EHO op alle vlakken (juridisch, financieel, ….) stimulerende adviezen zal geven of deze extern verzamelen.

Een werkgroep voorgezeten door Peter Caset (voorzitter Lom luchthaven Oostende, Stella Meubelen, ex-Soetaert/Soiltech en Robur Capital) zal instaan voor de selectie en opvolging van de startups. Zijn werkgroep bestaat verder uit Nicolas Vyncke (Ingenium), Nele Dekeyser (Pom), Dieter Coussée (Voka), Johan Stuyven (LDL Group, Meet and Wash), Bernard Dossche (De Bree Solutions) en iemand van de Brugge Business School.

Voka is partner inzake aanbrenging van bedrijven en communicatie naar de bedrijfswereld.

Het Economisch Huis staat in voor het secretariaat en praktische onderdelen van het project, als ook voor de ondersteuning van de communicatie van de onderdelen van het project.

Het Economisch Huis heeft intussen ook gewerkt aan een pool van potentiële investeerders die interesse hebben voor startups en heeft ook bij banken concrete interesse gewekt om in te stappen. We verkiezen om banken en investeerders per dossier te betrekken.

Bij de keuze van locaties zal eerst gebruik gemaakt worden van bestaande locaties (Greenbridge, Bedrijvencentrum en Ondernemerscentrum) maar deze zijn anno januari 2017 zo goed als volledig volgeboekt. Daarom hebben we ook een lijst gemaakt van leegstaande panden in handelsstraten die als herbestemming "kantoren voor startups" kunnen krijgen. Op die manier maken we van een probleem een opportuniteit.

Los van de locatie waar ze zetelen zal het Economisch Huis vanaf maart een maandelijkse inhoudelijk netwerkevent organiseren voor alle innovatieve bedrijven in Oostende, zodat er meer interactie en mogelijkheden voor open innovatie ontstaan.

 

 

3.2. Het IJzeren Gordijn

 

Heel wat bedrijven in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en in Brussel slagen er niet in om hun personeel en materieel op een economisch aanvaardbare manier over de dagelijkse filegolf (die op en naar ring Antwerpen en Brussel anno 2016 onafgebroken duurt van 6 uur tot 21 uur) te brengen en ’s avonds terug naar huis te brengen. Dat betekent voor die bedrijven een enorme factuur en voor de personeelsleden ook een enorme druk om tijdig te kunnen beginnen en tijdig terug thuis te zijn.

Via een campagne wil het Economisch Huis Oostende de bedrijven in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel warm te maken om een tweede vestiging in Oostende te openen. Waarom Oostende?

-        We hebben voldoende uitgeruste industrieterreinen

-        Zijn gelegen aan knooppunt van fileloze snelwegen, waardoor je heel snel alle locaties in Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk kan bereiken.

-        We beschikken over een pool van beschikbare arbeidskrachten

-        We beschikken over een jobmarketeer met team die enthousiaste medewerkers op maat kan selecteren, laten opleiden en opvolgen

-        Oostende is een bekende stad met een positieve uitstraling en goed voor de herkenbaarheid van een bedrijf

-        Er is een unieke opvolging van elke investeerder via het EHO, waardoor hij snel kan opstarten

-        De West-Vlaamse mentaliteit als harde werker als extra troef

 

Campagne:

-        Marketingcampagne over de problematiek en oplossing (originele campagne ontwikkelen en in de markt zetten via diverse kanalen)

-        Honderd bedrijven targetten en bezoeken

-        Snelle opvolging van dossiers gevolgd door communicatie over resultaten

 

Voor deze campagne wordt op het budget 2017  80.000 euro voorzien. De campagne zal van start gaan op 15 april 2017.


3.3. Actieplan Shopping (jaar 2)

Na de grondige doorlichting van het winkelapparaat door het gespecialiseerde Idea Consult werd een concreet actieplan opgericht om het Oostendse winkelcentrum toekomstbestendig te maken. 2017 is het tweede jaar van uitvoering.

Zo krijgt het Shopping Team dit jaar een vervolg met uitbreiding. Na het proefproject van vorige zomer werd dit initiatief zeer positief onthaald door zowel shoppers, toeristen als de handelaars. De jobstudenten van het Shopping Team heten de mensen hartelijk welkom en antwoorden op allerhande vragen. Ook hebben ze een handig plannetje met info over de winkelstraten en de belangrijkste toeristische evenementen. Vanaf het Valentijnsweekend vind je het Shopping Team weer alle weekends en vakanties in de winkelstraten.

Om de mensen vanuit de parkings en vanuit het station naar de winkelstraten te leiden, komt er in 2017 aangepaste bewegwijzering voor voetgangers. De wegwijzers zullen de mensen leiden naar de shoppingzone.

We werken ook aan het uitzicht van de winkelstraten. Op basis van het Beeldkwaliteitspkan zal de komende maanden een beslissing genomen worden over een verbeterde kwaliteit van de uithangborden. CMO stelt bovendien een ontwerper aan die een voorstel zal doen om enkele verwaarloosde gevels aan te pakken. Zo willen we de eigenaars aantonen dat het ook anders kan en hen meteen al een voorzet geven om actie te ondernemen. Er werd een gebruiksreglement opgesteld dat paal en perk moet stellen aan de slordige situatie achter sommige ramen boven de winkels. Jammer genoeg kunnen we dit niet opleggen aan de winkels. We rekenen hiervoor op de goodwill om samen Oostende te verbeteren!

Prestigieus wordt ook ons proefproject met luifels in de winkelstraten. Er is een studie uitgeschreven naar ontwerpburo’s om met creatieve voorstellen te komen voor luifels boven de winkels. Dit proefproject, waarvan we dit jaar de resultaten verwachten, zal gerealiseerd worden in de loop van 2018 in de Adolf Buylstraat. Voor de Christinastraat wordt dan weer een nieuwe wijze van belichting onderzocht. De bestaande verlichting in de Christinastraat voldoet weliswaar aan alle normen, maar gezien het donkere en smalle karakter van deze straat is er hier nood aan extra verlichting mét een hoog belevingsgehalte om de shoppers de straat in te trekken.

Nog voor de Paasvakantie starten we ook met een proefopstelling van zitbanken in de winkelstraten. Zowel in de Adolf Buylstraat als in de Kapellestraat worden er zitbanken geplaatst om het comfort van de shoppers te vergroten.

Intussen beschikt Oostende ook over een eigen Shopping app. In Oostende zijn er momenteel zo’n 5.000 Citie app gebruikers en 11.554 Citie card gebruikers. In totaal zijn er 101.138 Citie coins in omoop. De voorbije dertig dagen werden er 9119 coins uitgegeven en 1585 coins omgeruild. 

 

Activiteiten en marketing

In het actieplan werd ook beslist om toeristische evenementen te koppelen aan het winkelgebeuren. We zijn hiermee reeds gestart vorig jaar en dit werd positief geëvalueerd. In 2017 staan er tien shopping gerelateerde evenementen op de agenda.

-Valentijnsactie in de winkelstraten (11 en 12 feb)

-Springtij: zoektocht en actie in de winkelstraten (Paasvakantie)

-Late Night Shopping (26 mei)

-Oostende voor Anker in de winkelstraten (25-26-27-28-29 mei)

-Zomerbraderie (28-29-30-31 juli)

-A l’Ostendaise, actie nog te bepalen (eind juni)

-#MODEinOOSTENDE (september)

-Ostend Fashion Outlet Experience  (6-7-8-9 oktober)

-Spiekpietjes: zoektocht in de winkelstraten (Herfstvakantie)

-Late Night Shopping (1 dec)

 

Daarnaast plannen we in het voorjaar ook nog een grote promocampagne ivm Shoppen op Zondag . We gaan er verkeerdelijk vanuit dat iedereen overal weet dat de winkels in Oostende iedere zondag open zijn. Het is belangrijk dat nog eens te benadrukken. Toerisme vzw plant een zeer intensief aanbod voor de winter 2017-18, vooral in de maand december tot het einde van kerstvakantie. In die periode zal ook het kerstshoppen sterk gepromoot worden. Voor de definitieve vaststelling van dit programma is nog wat voorbereidingstijd nodig.

Er komt ook een nieuwe shoppinggids, ism Lily, die op een oplage van ruim 30.000 exemplaren zal verspreid worden (oa. naar de tweedeverblijvers).

 

3.4. Buurtwinkels

 

In een aantal wijken in Oostende is er nood aan kwaliteitsvolle buurtwinkels die overdag open zijn. Daarom is het belangrijk om de bestaande voedingwinkels of nieuwe kandidaten te begeleiden naar een type buurtwinkel op maat van de wijk. Dat vergt aanpassingen in het aanbod, inrichting van de winkel, goede kennis van de vigerende wetgeving, …..

Het Economisch Huis wil hier een stimulerende rol spelen. Daarvoor zal er worden samengewerkt met Unizo en haar dochter buurtwinkels.be om een pilootproject te starten in een aantal Oostendse wijken. Bedoeling is dat specialisten uit de koepel van Unizo de winkels coachen.

Dit project moet voor de buurt een aantal extra buurtwinkels opleveren, de handelaars een steviger toekomst bieden als ondernemer en erover waken dat er voldoende kwalitatief basisaanbod is in elke buurt.  Buurtwinkels zorgen er ook voor dat mensen een (aanvullend) deel van hun shopping te voet of per fiets kunnen doen.

 

3.5 Rijbewijs voor jonge werkzoekenden

 

In Oostende waren er in 2016 gemiddeld 684 werkloze jongeren (-25 jaar). Amper 1 op 5 heeft een rijbewijs, wat een enorme belemmering is in hun zoektocht naar werk. Het Vlaams gemiddelde is rond de 50 procent.

Daarom willen we hen stimuleren om hun rijbewijs te halen tegen een haalbare prijs. Door groepsaankoop en gebruik van een rijsimulator zullen ze de helft betalen dan wie normaal individueel zijn rijbewijs haalt.

Begin maart zal de rijsimulator operationeel zijn in ons leslokaal in de Karel Janssenslaan. Het toestel wordt geleased.

Teneinde de praktische rijopleiding te faciliteren hebben we overleg gepleegd met de belangrijkste rijscholen die in Oostende actief zijn. We zullen bij verschillende scholen een pakket rijlessen aankopen.

Een grote uitdaging inzake de praktijkopleiding zal bestaan uit het vinden van voldoende (en goede) begeleiders. Deze moeten uiteraard aan de voorwaarden voldoen, maar ook zeer nauw betrokken zijn bij het leerproces van de leerling en het volledige traject mee ondersteunen.


3.6. Taal en werk

We hebben momenteel 200 personen in begeleiding. Om deze personen een kwaliteitsvolle en intensieve begeleiding te kunnen bieden werd het personeelsbestand van het project uitgebreid. Momenteel zijn 12 personen actief in het project. Naast de jobmarketeer en twee projectcoördinatoren zijn 2 extra trajectcoaches opgestart in november 2016. Op 1 februari 2017 start een 3e trajectcoach met een logopedische achtergrond. Ook is nog steeds een vierde trajectbegeleider tewerkgesteld in het project via een samenwerkingsovereenkomst met FMDO. 

Bovenop het personeel van het Economisch Huis Oostende en FMDO zijn 5 lesgevers in het project actief. Deze personen worden gefinancierd met onderwijsmiddelen. Zij worden tijdens sommige lessen ondersteund door een tiental vrijwilligers (bvb. om sollicitatiegesprekken te simuleren).

Doel van het project is uiteraard het vinden van een passende job. De tewerkstelling die we nu reeds hebben kunnen verwezenlijken situeert zich in verschillende sectoren zoals horeca, sociale sector, bouwsector, voedingssector, zorgsector, logistieke sector,… Dit telkens in regio Oostende en Brugge.

Door het stimuleren van mobiliteit en mobiliteitsbewustzijn willen we de arbeidsmarkt van de werkzoekenden verruimen en kansen bieden aan ondernemingen uit de ganse provincie (en eventueel zelfs daarbuiten).

Enkele cijfers:

·        20 cursisten zijn opgestart op 1/09/2016

-        11 cursisten zijn werkend via stage-, interim- of vast contract, waarvan 7 personen zich in een stabiele tewerkstelling bevinden

-        3 cursisten volgen extra opleiding Nederlands of een beroepsopleiding via VDAB

-        Iedereen blijft individueel opgevolgd na het lestraject

·        23 personen stapten in het project op 18/10/2016

-        8 personen zijn werkend

-        5 personen volgen extra lessen Nederlands of een beroepsopleiding

-        2 personen werden doorverwezen naar bemiddelingsdienst van VDAB

-        Iedereen blijft individueel opgevolgd na het lestraject

·        50 mensen zijn opgestart op 12/12/2016 en zijn nog bezig met taalopleiding, dit tot 9/02/2017

·        Een nieuwe groep wordt samengesteld voor opstart 9 februari (nu reeds een 50-tal gescreende kandidaten)

·        Naast de personen die de module “Taal en Werk” volgen, worden op dit moment ook 56 personen individueel begeleid naar werk door de verschillende trajectcoaches(1) Deze cijfers worden verzameld door het Steunpunt Werk van de KUL in opdracht van de Vlaamse Regering.

(2) (#Jobs/bevolking 20-64 jaar) x 100


(3) Deze doelstelling werd in mei 2015 ingesteld: van mei tot mei 2016 werden volgende bedrijfsinvesteringen gedaan: Sucake, AIM, Bubble Post, Ostend Stores Business Park, D-Glas, European Food Centre, Zora Bots, North Sea Paints, Atelier Vierkant, Morgan Blue, LDW en Fregeric.

(4) Gent en Antwerpen kennen dezelfde evolutie de jongste tien jaar. Oostende zag een daling van 294 autochtone werkzoekenden, stijging van allochtone werkzoekenden met 622. Gent zag een daling van 335 autochtone werkzoekenden en een stijging van 1334 allochtone werkzoekenden. Antwerpen zag een daling van 718 autochtone werkzoekenden maar een stijging van 5.399 allochtone werkzoekenden. 

Comments