Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

5 gelijktijdige werken op de N33 in Oostende

Geplaatst 7 feb. 2017 23:43 door Ilse Snick
Vanaf maandag 13 februari zal het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende wegenwerken uitvoeren op die N33. Ook de stad Oostende zal in dezelfde periode gebruik maken van de geplande werken om een aantal voetpaden te vernieuwen. Om de totale duur van de werken te beperken, worden de vijf ingrepen gelijktijdig uitgevoerd. Het einde van alle werken is voorzien tegen 15 april. Al deze ingrepen zijn in de eerste plaats bedoeld om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen en het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. 


1. Herinrichting kruispunt N33-R31

Het kruispunt van de R31 Elisabethlaan met de N33 Torhoutsesteenweg wordt veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Het fietspad komt vrij te liggen van de rijweg en de fietsers kunnen zich opstellen in het zicht van de bestuurders om zo dodehoekongevallen te vermijden. Bijkomende beveiliging: op de N33 krijgen de fietsers een aparte groenfase zodat ze niet in conflict kunnen komen met rechtsafslaande voertuigen. Om geen hypotheek te leggen op de doorstroming op de N33 Torhoutsesteenweg is een zéér specifieke lichtenregeling uitgewerkt. Zo krijgt het verkeer op de R31 Elisabethlaan per richting een aparte groenfase en werden in de verdere regeling zoveel mogelijk conflicten uitgeschakeld tussen gemotoriseerd verkeer en de zwakke weggebruiker. Op deze manier kunnen we met een relatief kleine ingreep, een zogenaamde ‘quick win’, toch een verschil maken.

De werken worden uitgevoerd in 2 fases:

Fase 1: we sluiten de N33 af ter hoogte van het kruispunt en werken aan de middenberm. Het verkeer op de R31 Elisabethlaan kan in beide rijrichtingen over 1 rijstrook rechtdoor rijden.
Fase 2: de N33 zal nog steeds afgesloten blijven maar we werken nu gelijktijdig op de vier hoeken. Het verkeer op de R31 kan nu via de middenberm in beide rijrichtingen over 1 rijstrook rechtdoor rijden.
Tijdens deze werken wordt ook de locatie van 3 bushaltes gewijzigd:

Op de R31 Elisabethlaan wordt de halte gelegen voor huisnr. 312 verplaatst naar huisnr. 332. De halte ter hoogte van huisnr. 339 wordt verplaatst naar de Kroonlaan. Aangezien stad Oostende de uitrijtak van de Kroonlaan definitief heeft afgesloten, wordt hiervan gebruik gemaakt om de bushalte daar in te plannen. Dit heeft het voordeel dat de halte dichter bij de scholen ligt. Bijkomend voordeel is dat er nieuwe parkeerplaatsen vrijkomen voor bewoners en handelszaken. De halte ter hoogte van de Torhoutsesteenweg nr. 369 wordt een 20-tal meter opgeschoven richting Gistel. Stad Oostende zal aan de kant van de pare huisnummers een aantal vakken kortparkeren invoeren.

In de periode van 13 februari tot 3 maart zullen de nutsmaatschappijen de nodige werken aan hun leidingen uitvoeren. Op maandag 6 maart zal de aannemer starten met de wegenwerken.

2. Kruispunt N33 – Steensedijk

Op het kruispunt van de N33 Torhoutsesteenweg met de Steensedijk wordt de fiets- en voetgangersoversteekplaats beveiligd door de aanleg van een middengeleider. Dit kruispunt staat gekend als drukke oversteek voor de schoolgaande jeugd. De aanpassing geeft fietsers en voetgangers de mogelijkheid om de drukke gewestweg in twee stappen over te steken. Ook de fietsroute het “Groen Lint” dwarst op deze plaats het kruispunt.

Er wordt telkens aan 1 kant van de weg gewerkt zodat de andere rijstrook in gebruik blijft. Er zal steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn richting Gistel.

3. Doortrekking aparte busbaan op N33

De reeds bestaande aparte busbaan op de N33 vanaf de Kalsijdebrug tot aan de rotonde op de N33 wordt verder doorgetrokken tot aan de Steensedijk.

Deze werken worden in 2 fases uitgevoerd, waarbij er telkens aan 1 kant van de rijweg wordt gewerkt en de andere rijstrook kan gebruikt worden om verkeer in 1 richting door te laten.  Er is ook nachtwerk voorzien om de duurtijd van de hinder voor de handelszaken te beperken.

4. Aanleg bushalte thv Mariakerkelaan

In de rijrichting van Gistel wordt er op de N33 een nieuwe bushalte aangelegd vlakbij het kruispunt met de Mariakerkelaan, ter hoogte van de handelszaak Marva. In de andere rijrichting werd de bushalte al enkele jaren geleden heraangelegd.

5. Heraanleg voetpaden Torhoutsesteenweg vak Elisabethlaan – Mariakerkelaan

Stad Oostende zal van de gelegenheid gebruik maken om tegelijk met de werken van AWV de heraanleg van de voetpaden te realiseren. Ook diverse kleinere aanpassingen aan de nutsleidingen zullen op dat moment uitgevoerd worden.

Timing?

De 5 werken worden gelijktijdig uitgevoerd en starten vanaf maandag 13 februari. De planning voorziet om de werken af te ronden vóór Pasen, dus tegen 15 april als de weersomstandigheden het toelaten.

Omleiding?

Er komt een algemene omleiding tijdens de werken:


 

Alle verkeer van en naar het centrum wordt omgeleid via de R31 Elisabethlaan), N318 Nieuwpoortsesteenweg en N341 Duinkerkseweg.

Het verkeer komende uit Gistel en het plaatselijk verkeer richting centrum zal op het kruispunt N318 Nieuwpoortsesteenweg met de Northlaan afgeleid worden naar de Troonstraat (aangezien er ook werken bezig zijn verder op de N318 Nieuwpoortsesteenweg in opdracht van Stad Oostende).

Om de hinder toch enigszins te beperken en de handelzaken makkelijk bereikbaar te houden vanuit het centrum, zal ook verkeer toegelaten worden richting Gistel.

Het verkeer op de N33 moet omrijden via de Stuiverstraat en Mariakerkelaan. Ter hoogte van de Sint-Janskerk worden verschillende verkeerslichten bijgeplaatst. Dit zal een volwaardig lichtengeregeld kruispunt worden tijdens de werken. Zo komt  de veiligheid van voetgangers en fietsers tijdens de werken niet in het gedrang.

De handelszaken gelegen tussen de Steense Dijk en de rotonde Duinkerkseweg, blijven toegankelijk vanuit het centrum.

De bushaltes van De Lijn in de werfzone zullen tijdens de werken niet bediend worden. Er worden tijdelijke bushaltes voorzien op volgende locaties:

Op de N33 Torhoutsesteenweg net voor de rotonde
In de Leeuwerikenstraat thv kruispunt Hoefijzerstraat
In de Mariakerkelaan thv kruispunt Smedenstraat
In de Stuiverstraat thv kruispunt R31 Elisabethlaan
Verbetering doorstroming

In de maand november is er ook al een aanpassing gebeurd aan de lichtenregeling op het kruispunt van de N33 met de R31. Het verkeer op de N33 kreeg een iets langere groentijd. Deze ‘quick win’maatregel heeft ondertussen al bewezen dat de doorstroming iets beter verloopt.
Comments