Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

59 procent werknemers windenergie komt uit Oostendse regio

Geplaatst 22 okt. 2013 23:47 door Ilse Snick   [ 22 okt. 2013 23:48 bijgewerkt ]
De haven van Oostende ontwikkelde zich de afgelopen 5 jaar tot een Energy Port en speelt een cruciale rol in de ontwikkeling en de exploitatie van de windmolenparken op zee. Ondertussen vestigden zich heel wat nieuwe bedrijven in onze voorhaven.  Zowel grote spelers als kleinere KMO’s bieden werkgelegenheid voor de mensen uit de regio.

Eind september werkten in de voorhaven 937 mensen in vast dienstverband (in de offshorebedrijven en de havenbedrijven samen). Dat is 44% meer dan in 2001, toen werkten er 650 mensen. In 2008 waren er 823 werknemers. Een vaak gehoorde opmerking is dat de meeste werknemers buitenlanders zijn. De feiten spreken dit tegen. Van de 937 mensen die in de voorhaven werken (offshore en haven) zijn er 98,7 procent Belgen en slechts 1,3 procent buitenlanders. Bovendien komt er 59 procent van de werknemers van de offshorebedrijven uit de Oostendse regio.

De tijdelijke werven zorgden in september 2013 voor een extra 122 tijdelijke jobs. Ook voor de hotelsector in Oostende en voor de vastgoedkantoren zijn de windmolenparken op zee een goede zaak. De gespecialiseerde teams die betrokken zijn bij de constructiefase komen vaak uit het buitenland en blijven voor een langere periode in Oostende logeren. ‘Tijdens de constructiefase vanaf 2008 bleven ze vaak zes maanden aan een stuk logeren in de hotels. We spreken hier van zo’n 5.000 à 6.000 overnachtingen per jaar. Ook voor de restaurants in Oostende is dit een goede zaak. Voor onze sector mag de volgende constructiefase snel weer van start gaan’, zegt Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust.

België is één van de Europese koplopers in de ontwikkeling van de offshore windmolenparken. In het Belgisch deel van de Noordzee is plaats voor 7 windmolenparken. 2 daarvan zijn volledig operationeel: C-Power & Belwind. Het bouwen van een windmolen park is één, maar de belangrijkste fase is het operationeel houden. De installatie fase is de investeringsfase. Daarna komt de rendementsfase, deze  levert minstens 20 jaar activiteiten op hier in Oostende. 

Ondertussen telt onze voorhaven een 20-tal bedrijven die actief zijn in de sector. Grotendeel daarvan is nieuw. Maar enkele bestaande bedrijven sloegen het roer om en kiezen nu volop de strategie van de hernieuwbare energie. Scheepswerf IDP bijvoorbeeld focust nu vooral op het onderhoud van de catamarans die de windmolens onderhouden. Het Duitse REpower, het Franse Alstom en het Deense Vestas zijn drie grote windmolenconstructeurs die hier op hetzelfde terrein pionierswerk leveren.

Haven Oostende & Rebo doen er alles aan om het de nieuwe bedrijven hier naar hun zin te doen hebben. In 1e instantie wordt gezorgd dat de haveninfrastructuur, zoals kades, sterk genoeg is om de zware installaties te ontvangen. Daarnaast worden de nodige kantoren, opslagplaatsen en sanitaire complexen voorzien. Het gebouw van de vroegere oppervlaktebehandeling wordt op die manier tot een nieuw kantoorgebouw omgebouwd. Toekomstige bedrijven zijn daar Otary, Falck Safety Service en MOP. 
In het kader van het project “Duurzame Havens” werkt een consortium van bedrijven (3E, MOPUrbandesign, i-propeller en Rebel) in opdracht van het Autonoom Havenbedrijf Oostende aan de uitwerking van een visie en masterplan voor de verdere ontwikkeling van de Energy Port Oostende. De volledige site wordt via een duurzaam architecturaal plan uitgebouwd. 
Met deze studie wil de Haven van Oostende een antwoord vinden op de groeiende toestroom aan bedrijven door een duidelijke visievorming en concreet plan van aanpak te ontwikkelen voor de duurzame gebouwencluster en de bijhorende diensten die gebruik maken van duurzame materialen en hernieuwbare energie, rekening houdend met de – ecologische, economische en sociale – aspecten in zeehavengebieden. 

Comments