Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsbrief‎ > ‎

Nieuwsbrief Economisch Huis, dinsdag 18 december 2012

Geplaatst 21 dec. 2012 01:57 door Ilse Snick
Het team van het Economisch Huis wenst u fijne feestdagen en een ondernemend 2013!
Gunther, Gina, Hilde, Ilse en Nathalie


West-Vlaamse ziekenhuizen bundelen krachten voor aankopen

De POM West-Vlaanderen heeft in samenwerking met de West-Vlaamse ziekenhuizen een opdracht uitgeschreven om de optimale samenwerkingsvorm te onderzoeken die de West-Vlaamse ziekenhuizen toelaat om over te gaan tot een gezamenlijke aankoopprocedure.
Ook het  AZ Damiaan Oostende ondertekende de officiële samenwerkingsovereenkomst om over te gaan tot een gezamenlijke aankoopprocedure vanaf januari 2013.

De POM West-Vlaanderen bracht eerder de West-Vlaamse bedrijven actief in de zorgtechnologie in kaart en vroeg hen naar hun noden en uitdagingen. Uit deze studie bleek dat heel wat bedrijven moeilijk hun weg vinden als (nieuwe) toeleveranciers tot de ‘zorgmarkt’. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de zorgwereld een sector is met haar eigen wetmatigheden en gekenmerkt wordt door een sterke fragmentatie.

De ontwikkeling van een gezamenlijke aankoopprocedure voor de regionale zorginstellingen betekent een meerwaarde voor zowel de zorginstellingen als de lokale ondernemers.


Plant je eigen bedrijfsbos!

Heeft jouw bedrijf een hart voor meer groen in Oostende? Dat kun je dat laten kloppen... Voor 2500 euro per hectare realiseert Buitengoed samen met jouw bedrijf een bos dat de bedrijfsnaam draagt. Het is zelfs mogelijk om van de aanplanting een originele teambuildinsgactiviteit te maken.

Hoe gaat het realiseren van zo'n bedrijfsbos nu juist in zijn werk?
-  Het bedrijf engageert zich voor de sponsoring van het plantgoed voor 1 hectare aan €2500/ha.
-  Buitengoed beschikt over de te bebossen  grond die (al of niet) samen met het bedrijf wordt aangeplant

Zo komen we tot een win-win-win situatie: het bedrijf staat met een groene en positieve actie in de kijker én Oostende heeft deze winter weer wat meer bos.

Info: cvba Buitengoed gsm 0477 8541


Win met afvalarm winkelen

Elke Vlaming zet gemiddeld meer dan een halve ton afval op straat. Een groot deel daarvan bestaat uit verpakkingen. Door een beetje kritischer boodschappen te doen, kan de hoeveelheid verpakkingsafval flink dalen. Heb jij ook tips om afvalarm te winkelen? Laat het dan weten aan de stad via duurzaamheid@oostende.be. De beste tips maken kans op een leuk keukenschortje.

Minder (verpakkings)afval betekent minder verbranding en minder storten. Waar mogelijk wordt recyclage nagestreefd, maar toch is ook dit niet helemaal onschuldig. Er ontstaat daarbij nog altijd milieuhinder en er wordt heel wat energie verbruikt (alleen al voor het noodzakelijke transport van de selectieve inzameling).

Maar niet enkel het milieu, ook de portemonnee heeft baat bij afvalarm winkelen. Wie bewust afvalarm winkelt kan makkelijk tot 30 % op zijn kasticket besparen. Eenmaal thuis wordt zo’n 70 % van het aangekochte gewicht aan verpakkingsafval weggegooid.

Meer prijzen te winnen via www.koopminderafval.be.Workshop: De visserijsector, innovatie in denken en doen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert ILVO een workshop tussen Kerst en Nieuwjaar. Deze workshop door de onderzoeksgroepen Visserijtechniek en Visserijbiologie vindt plaats in het kader van het project ‘Communicatie en Innovatie met het oog op het verduurzamen van de zeeVISserijsector (CIVIS)’. De verschillende sprekers behandelen topics die allen kaderen in het thema.

De workshop geeft u een idee vanuit welke, soms onverwachte, invalshoeken innovatie in de visserijsector kan benaderd worden.

De workshop gaat door op donderdag 27 december 2012 vanaf 9.30u in de vergaderzaal van ILVO-Visserij in de Ankerstraat 1 te Oostende. Iedereen uit de sector is welkom.

Na afloop van de vergadering (rond 13u) wordt een drink met broodjes voorzien. Inschrijven is noodzakelijk: 059 56 98 40 of els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be.

Info: www.ilvo.vlaanderen.be


Comments