Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎

Voka wil brugpensioen afschaffen

Geplaatst 9 nov. 2010 07:57 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:57 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Het brugpensioenstelsel moet op termijn afgevoerd worden. Dat is een van de opvallendste punten uit het pensioenhervormingsrapport van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, zo meldt Het Nieuwsblad. Voka pleit onder meer nog voor het invoeren van een loopbaanrekening, een beperking van de gelijkgestelde periodes en een hervorming van de ambtenarenpensioenen.

"De huidige pensioenbenadering faalt", zegt Voka in het rapport "Pensioenen: de weg vooruit". Het huidige systeem slaagt er onvoldoende in om solidair en rechtvaardig te zijn en mensen te belonen voor hun geleverde prestaties, luidt het.

Om de pensioenen betaalbaar te houden, moeten er allereerst maatregelen genomen worden om de mensen langer aan het werk te houden, vindt de werkgeversorganisatie. Ze pleit voor een loopbaanrekening die het aantal gewerkte jaren bijhoudt. Wie langer werkt, moet daarvoor een beloning krijgen, terwijl korter werken negatief verrekend zou worden in de pensioenbetaling. Een bonus-malussysteem dus.

Voorts moet het brugpensioenstelsel afgevoerd worden. "Het staat haaks op de inspanningen om mensen langer aan het werk te houden" en het wordt momenteel "excessief gebruikt en zelfs misbruikt", aldus Voka. "Het stelsel moet verdwijnen en vervangen worden door een activerend beleid dat elke drempel naar werk en herintrede wegneemt."

In een eerste fase moet het brugpensioen alvast herzien worden als gelijkgestelde periode. Dat is een periode waarin een werknemer niet werkt, maar tijdens dewelke wel pensioen opgebouwd wordt. Voka wil dat dergelijke periodes beperkt worden tot werkgerichte en thematische verloven (zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof). Voor werkloosheid en brugpensioen zou de gelijkstelling na verloop van tijd afgebouwd worden.

"Brugpensioen bevat nu geen enkele incentive om werk te zoeken. Met een degressieve pensioenopbouw is die incentive er wel", luidde het. Tijdskrediet mag niet langer meetellen voor het pensioen.

De Vlaamse werkgeversorganisatie wil ook het aanvullend pensioen versterken. Nu heeft maar 56 procent van de werknemers een "tweede pijler". Voka wil dat tijdens de volgende onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord een deel van de marge binnen de loonnorm niet naar loonsverhoging gaat, maar naar opbouw van het aanvullend pensioen.

Ten slotte moet het voordelige ambtenarenpensioen hervormd worden. "Het onderscheid tussen werknemers aan de overheid en werknemers in de private sector is achterhaald. Ambtenaren moeten werknemers worden en dus ook een gelijkaardige pensioenberekening hebben", stelt het Voka-rapport.

De werkgeversorganisatie beklemtoont dat het gaat om projecten op lange termijn en dat het zeker niet de bedoeling is om eerder verworven rechten terug te nemen.

Comments