Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎

Unizo wil duidelijkheid over uitzondering op ontslagpremie arbeiders

Geplaatst 9 nov. 2010 07:57 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:57 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Een maand nadat de regering een ontslagpremie invoerde voor arbeiders die tussen 1 januari en 30 juni van dit jaar ontslagen worden, dringt ondernemersorganisatie Unizo aan op duidelijkheid. "De kleinste kmo-werkgevers weten nog steeds niet hoe ze gebruik kunnen maken van de wettelijke uitzondering voor ondernemingen met minder dan tien werknemers", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ten gronde blijft Unizo zich verzetten tegen de maatregel. "De ontslagpremie voor arbeiders blijft een onnodige maatregel die werkgevers die moeten ontslaan, extra straft. Voor kmo-werkgevers is dit een motie van wantrouwen. Daar veranderen de vorige week overeengekomen kleine aanpassingen niets aan." De ontslagpremie voor arbeiders zorgt voor een extra premie van 1.666 euro voor de arbeider. De werkgever zou daar een derde van moeten ophoesten, tenzij de arbeiders eerder al enkele weken in één van de crisisregimes zijn opgenomen (tijdelijke werkloosheid, crisistijdskrediet of arbeidstijdherverdeling).

"Nu, een maand later, is er nog steeds geen koninklijk besluit dat de uitzondering regelt voor kleine ondernemingen tot tien werknemers in economische moeilijkheden. Deze kleine ondernemingen zijn extra kwetsbaar in deze crisis. Bovendien vallen ontslagen daar pas als het echt niet anders kan. Deze ondernemingen hebben, hoewel al een zesde van de duurtijd van de maatregel verstreken is, nog steeds geen duidelijkheid over hoe zij van deze uitzondering gebruik kunnen maken", betreurt de ondernemersorganisatie.

Comments