Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎

Strengere regels voor tijdkrediet

Geplaatst 9 nov. 2010 07:58 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:58 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Werknemers hebben voortaan bij tijdkrediet pas recht op uitkeringen vanaf twee jaar anciënniteit in de onderneming en de verhoogde uitkering geldt pas vanaf 51 in plaats van 50 jaar, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Deze regels gaan in voor alle nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2010. Dus niet voor een verlenging van tijdkrediet. Het KB moet wel nog gepubliceerd worden in het Staatsblad.

Recht op voltijds of halftijds tijdkrediet blijf je hebben vanaf een anciënniteit bij je huidige werkgever van minstens 12 maanden in de 15 maanden vóór je aanvraag. Maar om een uitkering te krijgen, moet je 2 jaar in het bedrijf werken in plaats van 1 jaar vroeger. Dit geldt op het moment van de aanvraag bij de werkgever. Deze aanvraag moet in principe 3 maanden op voorhand gebeuren, of 6 maanden in kmo's tot 20 werknemers. In de praktijk betekent dit dus een bedrijfsanciënniteit van minimum 2 jaar en 3 maanden.

Je kan in tijdkrediet gaan zonder een uitkering, maar deze niet-gewerkte dagen worden niet gelijkgesteld voor de pensioenen.

De bedrijfsanciënniteit voor uitkeringen blijft 1 jaar voor vier vijfde tijdkrediet en voor themaverloven zoals ouderschaps- of palliatief verlof. Werknemers ontsnappen ook aan de verhoging als ze voltijds of halftijds tijdkrediet nemen nadat ze hun recht op ouderschapsverlof hebben uitgeput voor al hun rechthebbende kinderen en het tijdkrediet onmiddellijk aansluit op het ouderschapsverlof.

Comments