Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎

Oostende int zelf parkeerbonnen

Geplaatst 9 nov. 2010 08:00 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 08:00 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Op korte termijn int het stadsbestuur weer zelf de parkeerbonnen. Oostende reageert daarmee op het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Het Grondwettelijk Hof bepaalde dat privé-parkeerbedrijven bij de Dient Inschrijving Voertuigen geen nummerplaat gegevens mogen opvragen. Niettegenstaande de verklaring van privaat parkeerbeheerder Vinci Park dat ze dat in Oostende niet doet, maar samenwerkt met de stadsontvanger, heerst daarover grote onduidelijkheid.

‘Onze stadsontvanger geeft geen gegevens door', verklaarde schepen van Financiën Hilde Veulemans (CD&V) formeel op een vraag van Geert Lambert (Groen!) over de mogelijke rechtsonzekerheid.

Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) was echter duidelijk en kondigde aan dat Oostende zelf de 25 euro retributie zal innen.

‘We waren daarop voorbereid want er zijn de jongste jaren nogal wat rechtszaken gevoerd over het al dan niet correcte gebruik van de persoonsgegevens. Vinci Park zal de gelden uit de parkeerautomaten innen en de controles uitvoeren. Maar het innen van de bonnen van 25 euro zal door de stad gebeuren. We zullen de mensen zelf aanschrijven en wie weigert te betalen zal na aanmaningen zelf opdraaien voor de extra kosten. De inning zal gebeuren door de diensten van de stadsontvanger. Daar wordt binnenkort extra personeel aangeworven. We kunnen het personeel van Vinci Park niet overnemen; ze mogen wel meedoen aan het stadsexamen.'

De burgemeester verwacht dat de nieuwe regeling op zeer korte termijn ingaat.

Oostende keert niet helemaal terug naar het ‘oude systeem' waarbij hulpagenten controleerden op niet-betalers.

‘Er waren destijds acht hulpagenten mee bezig. Die kunnen nuttiger ingezet worden voor andere taken zoals bijvoorbeeld controle op sluikstorten of hondenpoep.'

Voor de stadskas mag de nieuwe regeling geen nadelige gevolgen hebben. De inkomsten uit parkeergelden en de inning van retributiebonnen zijn jaarlijks goed voor meer dan 2 miljoen euro. Oostende gaat met Vinci Park rond de tafel zitten om de verandering in het contract te bespreken.

Comments