Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎

Ongeschoolden passen voor ongeschoold werk

Geplaatst 9 nov. 2010 08:01 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 08:01 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Bij 14.000 vacatures moeten de sollicitanten geen enkel diploma of niet de minste ervaring kunnen voorleggen. De VDAB heeft 52.629 laaggechoolde werklozen die in aanmerking komen. Maar toch raken de jobs niet ingevuld. Lage lonen en slechte werkomstandigheden zijn de oorzaak, zo meldt Het Nieuwsblad.

Eind juni stonden er volgens de Vlaamse arbeidsdienst VDAB in totaal 44.164 jobs open. Voor iets meer dan de helft daarvan, 23.498 om precies te zijn, ging het om vacatures waarbij de kandidaten aan geen enkele studievereiste moeten voldoen. Ze moeten dus geen diploma kunnen voorleggen op hun sollicitatie.

Voor 14.185 van die vacatures 'zonder diploma' was er zelfs geen enkele beroepservaring vereist. Ze staan bij manier van spreken open voor iedereen die ervoor wil solliciteren.

Uit de databanken van de VDAB blijkt dat er in Vlaanderen 52.629 werklozen in aanmerking komen voor de kwalificatie 'ongeschoold'. Ze hebben alleen lager onderwijs of de eerste graad (de eerste twee jaar) van het middelbaar onderwijs gevolgd. De omvang van deze groep werklozen blijft vrij constant. In januari van dit jaar waren het er op 200 na evenveel als nu, eind juli.

Bij de vacatures ligt het anders. De lijst van openstaande jobs waarvoor de werkgevers geen diploma of ervaring eisen, behalve de motivatie om de job te willen doen, is sinds januari van dit jaar met bijna 3.000 aangegroeid, van ruim 11.000 tot meer dan 14.000. De relatief hoge werkloosheid heeft de invulling van deze vaak ongekwalificeerde jobs dus niet verbeterd.

Een groot aantal van de jobs waarover het gaat, figureert al jaren op de lijst van de zogenaamde knelpuntberoepen. Het gaat om functies waarvoor de werkgevers slechts met moeite (geschikte) kandidaten vinden. Voorbeelden hiervan zijn: verkoper, vertegenwoordiger, schoonmaker, bouwarbeider, metaalbewerker, inpakker, magazijnier, bewaker en horecapersoneel.

Voor een aantal knelpuntberoepen in Vlaanderen zijn er gewoonweg te weinig kandidaten met het vereiste diploma, zoals dat van ingenieur of verpleegkundige.

Maar het gebrek aan kandidaten voor beroepen als schoonmaker of verkoper heeft een heel andere oorzaak, weet de VDAB. Hier spelen vooral de lage lonen, de ongunstige werkomstandigheden en het (al dan niet terechte) slechte imago van het beroep of de sector een grote rol. Dat geldt bijvoorbeeld voor de horeca of voor de schoonmaakbedrijven, maar ook voor handelszaken. De late werkuren en het vele weekendwerk bij een job als winkelverkoper schrikken blijkbaar vele potentiële kandidaten af.

Comments