Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎

Het sociaal statuut van zelfstandigen: verbeteringen voor 2010

Geplaatst 9 nov. 2010 07:58 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:58 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Het federale budget 2010-2011 biedt enkele nieuwe marges voor zelfstandigen ter verbetering van hun statuut. Het Nieuwsblad breng een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

1. Verlenging uitstel van betaling van de sociale bijdragen

In het kader van de anti-crisismaatregelen kan elke zelfstandige uitstel vragen voor de betaling van de sociale bijdragen van de eerste 3 kwartalen van 2010. Alles moet wel ten laatste op 31 december 2010 betaald worden of anders moet er een afbetalingsplan afgesproken zijn met het sociaal verzekeringsfonds.

2. Verhoging van de minimumpensioenen

Op 1 augustus 2010 worden de minimumpensioenen voor zelfstandigen verhoogd:

- 20 euro voor een gezinspensioen, goed voor een maandelijks minimumpensioen van 1.233 euro.

- 25 euro voor een alleenstaande, goed voor een maandelijks minimumpensioen van 945 euro.

In vergelijking met de loontrekkende is er nog een verschil van 22 euro voor gezinnen en 59 euro voor alleenstaanden.

3. Verhoging uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

De arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen stijgen ook in 2010. Voor gezinnen komt er 47 euro per dag bij, voor alleenstaanden 36 euro.

Comments