Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎

Geld nodig voor innovatie'

Geplaatst 9 nov. 2010 08:02 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 08:02 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Om onderzoek en ontwikkeling in Vlaanderen te houden, is meer overheidsgeld nodig. Dat zegt Agoria, de sectororganisatie van de technologiebedrijven in De Standaard.

Twee Vlaamse technologiebedrijven op de drie investeren vandaag al in internationaal onderzoek. Dat is een normale evolutie in een geglobaliseerde wereld, zegt Agoria, maar de overheden moeten snel duidelijke keuzes maken in hun innovatiebeleid om te vermijden dat het innoverende onderzoek wegtrekt uit Vlaanderen.

Uit een onderzoek van de Vlaamse technologiefederatie bij 140 leden blijkt dat het aandeel van het internationale onderzoek bij de Vlaamse bedrijven de komende vijf jaar nog verder zal oplopen, tot 86 procent.

Er zijn tal van redenen om in het buitenland onderzoek te doen. Veel bedrijven volgen gewoon hun productie, die de jongste jaren meer en meer in het buitenland belandde. Vaak willen ze bepaalde onderzoeken ook dicht bij de markt doen waarvoor hun producten bedoeld zijn en soms is de noodzakelijke kennis in Vlaanderen gewoon niet aanwezig.

Maar ongeveer de helft van de bedrijven die internationaal in research investeren, doet dat omdat de loonkosten in het buitenland beduidend lager liggen dan in Vlaanderen en ook omdat de overheid het onderzoek er meer steunt. Van de federale overheid vraagt Agoria daarom meer inspanningen om de loonkosten te drukken, zodat onderzoekers van eigen bodem meer kansen zouden krijgen. Een recente studie wees volgens Agoria bijvoorbeeld uit dat de loonkosten van kenniswerkers in Frankrijk 27 procent lager liggen dan in Vlaanderen.

Van de Vlaamse overheid vraagt de technologiefederatie een duidelijke keuze om innovatiemiddelen aan te wenden voor ‘vraaggedreven industrieel onderzoek', zeg maar toegepast wetenschappelijk onderzoek. ‘Daarmee kunnen we zorgen voor de verankering van onze industriële bedrijven en versnelde economische groei', luidt het.

Concreet, vindt Agoria, moet tegen het einde van deze regeerperiode 30 procent van de Vlaamse innovatiemiddelen gaan naar vraaggedreven industrieel onderzoek, tegen 20 procent vandaag. ‘Net in een crisisperiode hebben de industriële ondernemingen extra steun nodig. Nederland, Duitsland en Frankrijk verhoogden de innovatiesteun wel', zegt Agoria, ‘terwijl in Vlaanderen niet alleen het budget ingekrompen werd, maar ook het deel dat naar vraaggestuurd industrieel onderzoek ging verminderde van 21 naar minder dan 20 procent.'

De overheid moet ook inspanningen leveren voor de instroom van technisch gevormde werknemers. Die is kwalitatief goed, maar het aantal afgestudeerde ingenieurs neemt af.

‘We vragen topkwaliteit tegen een betaalbare prijs', besluit Danny Goderis, technologiedirecteur van Alcatel-Lucent Bell.

Comments