Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎

Crisis is voorbij voor jongeren

Geplaatst 9 nov. 2010 08:01 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 08:01 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

De stijging van de werkloosheid bij de Vlaamse jongeren is voorbij. Een half jaar geleden sprong de jeugdwerkloosheid nog met 32 procent omhoog. Vandaag daalt ze met 0,4 procent, zo schrijft Het Nieuwsblad.

De daling van de jeugdwerkloosheid is zonder twijfel een bewijs van de impact van het economische conjunctuurherstel op de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Bij het begin van de economische crisis, eind 2008 en begin 2009, hadden veel jongeren het moeilijk om een baan te vinden, of te behouden. De jeugdwerkloosheid liep snel op, met meer dan 30 procent. Jongeren werden zwaarder getroffen dan de oudere leeftijdscategorieën.

Vandaag zijn het precies diezelfde jongeren, tussen 18 en 25 jaar, die als eersten genieten van de verbeterde economische situatie. Er zijn nog altijd 57.000 werkloze jongeren, maar hun aantal is opnieuw (licht) aan het dalen.

Dat is opmerkelijk, want tot voor kort bestond de vrees dat de nieuwe generatie schoolverlaters die deze zomer op de arbeidsmarkt belandt, de jeugdwerkloosheid nog meer de hoogte zou injagen. Dat is niet gebeurd. Volgens de Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), hebben er zich in vergelijking met vorig jaar 1,4 procent minder jonge schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB. Juli is traditioneel de maand waarin de meeste schoolverlaters zich als werkzoekend laten registreren.

De positieve trend bij de jongeren geldt helaas niet voor de oudere werklozen. In de leeftijdsgroep van de 55-plussers zijn er vandaag zelfs 15,1 procent meer werklozen dan een jaar geleden. Meer dan 26.000 Vlamingen tussen 55 en 65 jaar staan officieel als werkzoekend geregistreerd. Het is duidelijk dat zij bij deze conjunctuurherleving niet als eersten de nieuwe banen voorgeschoteld krijgen.

Uit de werkloosheidscijfers over de maand juli komt nog een ander pijnpunt tevoorschijn: de werkloosheid bij de allochtonen blijft flink stijgen. Terwijl het aantal ‘autochtone' werklozen nog amper stijgt –met 0,4 procent, tot bijna 179.000– gaat het aantal werklozen van allochtone afkomst met 4.900, of 10,8 procent, omhoog, tot ruim 50.000. Vooral veel allochtone jongeren raken (voorlopig?) niet uit de werkloosheid.

Comments