Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎

België kan vooropgestelde Kyoto-norm onmogelijk realiseren in 2010

Geplaatst 9 nov. 2010 07:57 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:57 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

"België kan de voor 2010 vooropgestelde Kyoto-norm onmogelijk realiseren. Dat staat nu -begin januari- al vast." Dat zegt algemeen directeur Bart Bode van de Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen (ODE Vlaanderen) in Trends.

Zijn visie wordt volmondig bijgetreden door onder meer VITO en door Filip Martens, gedelegeerd bestuurder van C-Power dat ter hoogte van de Thorntonbank al zes windturbines installeerde voor de Belgische kust.

Om de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie te halen, had de federale regering zich geëngageerd om tegen 2010 zes procent elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon of biomassa. Die 6 procent gold als Kyoto-doelstelling. "Eind 2009 haalden we hooguit 3,2 procent, en zelfs die 3,2 procent is al een te gevleid cijfer," zegt Bart Bode.

"Door de vertraging in de dossiers van de windturbines op zee haalt ons land dit jaar nooit ofte nooit de 6 procent. Zelfs op lange termijn moet men zich vragen stellen. Tegen 2020 moet België met zijn windturbines op zee 2.300 Megawatt hebben geïnstalleerd. Vandaag hebben we de 6 turbines van C-Power staan die elk goed zijn voor 5 Megawatt, ofte samen hooguit 30 Megawatt. Maar ook de windenergieprojecten aan land lopen vertraging op. Vandaag hebben we zowat 200 Megawatt terwijl we tegen 2020 tot 1.000 Megawatt moeten hebben. Het zal niet gemakkelijk zijn, gezien de complexe procedures, om het huidige park nog eens te vervijfvoudigen. Wat windenergie betreft is er dus zowel op zee als aan land nog een hele weg af te leggen. Met zonne-energie maken we gelukkig vlugger progressie."

Topman Filip Martens van C-Power -specialist van offshore windmolenparken- laat weten dat het uitgesloten is dat zijn bedrijf dit jaar bijkomende capaciteit kan leveren om de Belgische Kyoto-doelstelling te realiseren. "We onderhandelen momenteel over de volgende fases van ons project maar we zullen in 2010 geen aanvullende productie in gebruik kunnen nemen."

C-Power en andere ontwikkelaars verlangen dat de overheid en Elia ook voluit zouden investeren in een aangepast netwerk om de op zee gewonnen energie efficiënt én volwaardig (niet zoals nu gebeurt) op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten. Ook het Rekenhof maakte al brandhout van die gebrekkige aanpak. "Met dergelijke politiek zullen de vooropgestelde Kyoto-doelstellingen nooit gehaald worden," zegt Filip Martens. "Doortastende maatregelen zijn dan ook hoogdringend. In landen als Duitsland of Denemarken werd er wél voluit geïnvesteerd in een efficiënte koppeling met het netwerk."

Comments