Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎Archief 2008‎ > ‎

Een derde meer leerlingen in maritiem instituut

Geplaatst 9 nov. 2010 07:12 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:12 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Het Maritiem Instituut Mercator in Oostende stelt een opvallende stijging vast van het aantal leerlingen. 'Een gevolg van goede promotie en een hervorming van de opleiding', verklaart directeur Jan Denys in de krant Het Nieuwsblad aan Edwin Fontaine. Vooral de (internationale) baggervaart is aantrekkelijk.

Het Maritiem Instituut Mercator is vier jaar geleden ontstaan nadat de provincie de eerder gefuseerde visserijscholen afstootte. Het is de enige nog resterende maritieme opleiding in de kustprovincie. 'Ons leerlingenaantal schommelt al jaren rond de 100. Maar het maritiem onderwijs is al lang meer dan een gewone visserijschool. De leerlingen doorlopen een algemene opleiding technisch secundair onderwijs zoals in een VTI of KTA maar wij leggen duidelijk maritieme accenten met 30 weken stage aan boord in de laatste 3 jaar van de opleiding', zegt directeur Jan Denys in de krant.

De stijging naar 136 leerlingen, waarvan 63 nieuwe leerlingen, dit schooljaar is geen toevalstreffer. 'We hebben intensief de lagere scholen aangeschreven. Maar de voornaamste reden voor de instroom is toch de nieuwe opleiding waarbij de leerlingen die kiezen voor visserij én baggervaart na afstuderen over een STCW-brevet beschikken. Met zo'n brevet kunnen ze alle kanten uit en zowel verder studeren als aan de slag op de baggerschepen. Ze kunnen ook aanmonsteren op een vissersboot. Maar ook de vissers kunnen met zo'n brevet makkelijker overschakelen. We merken dat ook leerlingen én ouders bewust kiezen voor een maritieme opleiding omdat ze werkzekerheid biedt', zegt ook lesgever Eddy Lycke die al 30 jaar voor de klas staat.

De zee lonkt, maar jongeren zijn toch kieskeuriger geworden. 'Mijn grootvader was visser en mijn vader heeft ook gevaren. Ik zet de maritieme traditie verder omdat de zee me altijd heeft geboeid', zegt de 15-jarige Jordy Declercq uit Nieuwpoort. 'Maar ik zou toch het liefst op een baggerschip aan de slag gaan in plaats van aan te monsteren op een vissersboot. Ik overweeg ook om verder te studeren in de maritieme sector.'

Ook de 16- jarige Henri Pauwels maakte een bewuste keuze. Hij getuigt daarover in de Corelio-krant. 'Ik woon in Waregem en zit op internaat in Oostende voor deze opleiding. Maar de visserijsector is in crisis en ik zie meer toekomst in de baggervaart. Het verdient ook beter en heeft meer toekomstmogelijkheden. Met de kennis kan ik ook aan de slag in het bedrijf van mijn vader die geografische opmetingen doet aan boord van baggerschepen.'

De jongeren kiezen duidelijk voor de vernieuwde opleiding. 'De opleiding met het brevet zorgde voor een doorbraak. De visserijsector stond aanvankelijk weigerachtig tegenover het afleveren van het STCW-brevet omdat ze dachten dat iedereen zou kiezen voor baggervaart. Maar ze ziet nu in ook dat ze kunnen meeprofiteren van het grotere aanbod aan leerlingen', verklaart Jan Denys.

Comments