Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎Archief 2008‎ > ‎

De vijf klassieke fouten van de kersverse manager

Geplaatst 9 nov. 2010 07:15 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:15 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Kersverse managers klagen vaak over hun team of richten zich te veel op de wensen van zijn baas. Lees hier hoe u afrekent met deze en andere klassieke fouten.

1. Te veel hooi op zijn vork nemen

Is het angst om te weigeren? Drang om te tonen wat hij in zijn mars heeft? Feit is dat een jonge manager vaak meer verplichtingen op zich neemt dan goed voor hem is. Dat werkt contraproductief: hij wou niemand teleurstellen door te weigeren, en dus ontgoochelt hij door de gebrekkige kwaliteit van zijn werk.

2. Werken voor zijn bazen

Een kersverse manager heeft nog niet de reflex om de tevredenheid van zijn team en van de klanten te laten primeren op de wensen van zijn rechtstreekse baas. Hij moet leren om onrechtstreeks (dit wil zeggen via de resultaten van zijn team of afdeling) zijn hiërarchische oversten ter wille te zijn en zijn doelen te bereiken.

3. Kritiek geven op zijn bazen

In het bijzijn van zijn team kan de manager het zich niet langer veroorloven de beslissingen van de hiërarchie in twijfel te trekken of er kritiek op te geven. Hij maakt nu immers deel uit van de hiërarchie. Als hij nog altijd goed kan opschieten met zijn ex-collega's, moet hij daarvan gebruik maken om de visie van de directie uit te leggen, maar zonder kritische of cynische ondertoon. Doet hij toch laatdunkend over zijn bazen, in de hoop dat hij zo dichter bij zijn team zal staan, dan flatert hij: zo'n houding werkt ontmoedigend.

4. Denken dat zijn team niet perfect is

Wie pas promotie kreeg, kan moeilijk aanvaarden dat sommige teamleden anders zijn, minder gemotiveerd, minder ervaren of gewoon minder snel. Toch is dat logisch: de kersverse manager werd niet voor niets boven hen uitgetild. Zijn uitdaging ligt nu elders: deze ploeg leiden. Geen enkel team is perfect. Gelukkig maar, anders zou de leider geen enkele verdienste meer hebben! Meteen mensen gaan vervangen, heeft geen zin: de manager moet leren ieders troeven aan te wenden, aanvaarden dat alle teamleden verschillend zijn, de medewerkers die dat nodig hebben een duwtje in de goede richting geven en dit bonte allegaartje omvormen tot een evenwichtig team. Dat is nu zijn opdracht.

5. Alsmaar praten maar niet durven zeggen waar het op staat

Een zin met een dubbele boodschap. Denk vooral niet dat een manager respect afdwingt door veel te praten. Ook al loopt hij over van de interessante ideeën, beschikt hij over massa's kennis en barst hij van de briljante theorieën, hij zal nooit beter scoren met praten dan met luisteren. En dat betekent: de juiste vragen stellen, tussen de regels van het antwoord lezen en er de juiste besluiten aan vastknopen. Secundo, een manager moet durven te zeggen waar het op staat: hij beoordeelt zijn mensen vrank en vrij, formuleert een hartelijke proficiat of een welgemeend bedankje als ze het verdienen en reageert meteen als er iets fout loopt.

Kopieer onderstaande hyperlink in je browser of klik in de tabel Newsflash informatie op de link bij URL.

Meer info voor managers : http://www.trends.be/nl/bizz/

Comments