Electrawinds krijgt concessie voor bouw windmolenpark op zee

Geplaatst 9 nov. 2010 07:38 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:38 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Minister van Energie Paul Magnette heeft de concessie voor een nieuw windturbinepark op de Noordzee toegekend aan het project Rentel. Hij volgt daarmee het advies van de CREG (Federale energiewaakhond) en de Administratie Energie. Rentel is genoemd naar de initiatiefnemers van het nieuwe offshore windpark : de investeringsvennootschap Rent-A-Port en

het groene stroombedrijf Electrawinds.

Rentel wordt het 4de windturbinepark op de Noordzee en is ingepland in de zone Zuid-West Schaar, gelegen tussen de Thorntonbank en de Bank Zonder Naam, op zo’n 31 kilometer voor de Belgische kust. Rentel komt dus tussen de eerder toegewezen

projecten van C-Power en Eldepasco.

Het nieuwe offshore park zal bestaan uit 48 turbines van 6 MW, goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 288 MW. Het kan voorzien in het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 265.000 gezinnen. Wanneer het windpark volledig operationeel

is wordt de uitstoot van CO2 jaarlijks gereduceerd met 463 000 ton.

De geschatte investering voor Rentel komt op ongeveer 1 miljard euro. Rentel verenigt Rent-A-Port en Electrawinds, partners die de nodige knowhow hebben in projectontwikkeling, projectfinanciering en het bouwen en exploiteren van

windenergieparken. Beide partners hebben in Rentel een aandeel van 50 procent.

Luc Desender, CEO Electrawinds : 'Het toekennen van de concessie is fantastisch nieuws voor ons energiebedrijf. Het versterkt de rol die Electrawinds wil spelen bij de

ontwikkeling van windprojecten op de Noordzee. We zijn overtuigd van de mogelijkheden en maken ons sterk dat we dit prestigieuze project tot een goed einde kunnen brengen.'

Ook Marcel Van Bouwel, directeur-generaal van Rent-A-Port, is bijzonder blij met het toekennen van deze vergunning. 'Ons bedrijf is zeer actief in het engineeren, coördineren en superviseren van grote infrastructuurwerken op zee in het buitenland. Deze eerste grote referentie in België (naast het andere Belgische project Shipit) zal onze internationale expansie zeker ondersteunen in een groen vakgebied met veel

toekomst.'

Comments