Economische raad wil wetgeving rond belwinkels

Geplaatst 9 nov. 2010 07:30 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:30 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

De Economische raad heeft het schepencollege van Oostende advies gegeven om een nieuwe regelgeving rond belwinkels in te voeren. Een commissie onderzocht de problematiek en heeft nu haar vaststellingen en aanbevelingen doorgegeven.

'De raad wil een vergunningsysteem invoeren zoals dat met de nachtwinkels is gebeurd. Daarin moet staan dat er geen voedingswaren mogen worden verkocht en dat de openingsuren beperkt worden van 8 tot 20 uur. Daarnaast mag een belwinkel enkel in het stadscentrum gevestigd zijn en mag er slechts één belzaak in een straal van 300 meter zijn. De maatregelen zijn nodig om overlast voor buurtbewoners te beperken', zeg schepen en voorzitter van het Economisch Huis Bart Bronders (SP.A)

Comments