Economische crisis vooral voelbaar sinds begin dit jaar

Geplaatst 9 nov. 2010 07:37 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:37 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

De werkloosheidsgraad in de regio Oostende daalde in 2008, maar ging begin dit jaar opnieuw de hoogte in. Dat blijkt uit cijfers van de RVA.

Het aantal beroepsactieve mensen (20 - 64 jaar) steeg lichtjes in vergelijking met 2007. De werkloosheidsgraad daarentegen daalde van 7,23 procent in 2007 naar 6,78 procent in 2008. Goed nieuws dus voor de regio, al werd deze trend niet verder gezet in de eerste twee maanden van 2009. Eind februari steeg de werkloosheidsgraad opnieuw tot 8,3 procent.

'De crisis is pas in de loop van 2008 op gang gekomen en de gevolgen van de huidige economische situatie tekenden zich het scherpst af in de voorbije twee maanden. Ook het aantal ingediende dossiers en betaalde uitkeringen daalde in 2008, maar werd in het eerste trimester van 2009 omgebogen tot een sterke stijging. Ons Werkloosheidsbureau volgt hiermee de trend die zich in heel het land voordoet', zegt Marc Rogiers, directeur van het Werkloosheidsbureau in Oostende, in de krant Het Nieuwsblad.

Positief is dat het aantal sancties het afgelopen jaar gestegen is. 'Dit is onder meer toe te schrijven aan een efficiëntere fraudebestrijding door databanken aan elkaar te koppelen en door de inspanningen van de werkzoekenden actief op te volgen', stelt directeur Rogiers.

De economische crisis laat zich duidelijk voelen op het vlak van tijdelijke werkloosheid en tijdskrediet. 'Het systeem van de tijdelijke werkloosheid wordt gebruikt om in crisistijden de contractuele band met de werkgever zo lang mogelijk te kunnen handhaven. Op die manier kan de werkgever vermijden dat hij ervaren en opgeleide werknemers moet laten vertrekken, die na de crisis nodig zijn om het bedrijf weer op gang te trekken. Daarnaast zoeken werkgevers voor bedienden een uitweg in arbeidsduurvermindering onder de vorm van een gedeeltelijk tijdskrediet', vervolgt Rogiers.

De RVA neemt ondertussen maatregelen om de sociaal verzekerde ook in crisistijd correct te behandelen. De nodige kredieten worden uitgetrokken, en op korte termijn worden 182 nieuwe medewerkers aangeworven, waarvan er tien werkzaam zullen zijn in West-Vlaanderen.

Comments