Duitstalige Gemeenschap stelt tentoon in Oostende

Geplaatst 9 nov. 2010 07:40 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:40 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

De Duitstalige Gemeenschap, onbekend België,' Zo heet de mobiele tentoonstelling over de Duitstalige Gemeenschap die heel de maand juli loopt in de BOX 38 aan de Rogierlaan 38 in Oostende. Deze tentoonstelling werd deze week geopend door de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap Karl-Heinz Lambertz.

De Duitstalige Gemeenschap (DG) is de jongste van de drie Belgische Gemeenschappen – met eigen bevoegdheden in persoonsgebonden aangelegenheden, opleiding en cultuur. Bovendien oefent ze gewestelijke bevoegdheden uit. In de Duitstalige Gemeenschap leven 74.169 mensen – dat is minder dan één procent van de Belgische bevolking.

De Duitstaligen voelen zich vanzelfsprekend als Belgische burgers. Zij het in de politiek, in het beroepsleven of in het privéleven – wegens de geografische ligging van de Duitstalige Gemeenschap leggen zij allen contacten over de grenzen heen. De Duitstalige Gemeenschap doet actief mee aan de grensoverschrijdende samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn en de Grote Regio Saar-Lor-Lux. Zij heeft dus een overbruggende functie, vooral naar de Duitstalige regio’s in Europa toe.

Het was een lange weg alvorens de Duitstalige Belgen hun plaats en hun heimat in de federale staat België vonden. Binnen 150 jaar wisselden zij viermal van nationaliteit – alleen drie keer tussen 1919 en 1945 … België of Duitsland? Duitse of Frans? Hoeveel autonomie mag het zijn? Dat waren vraagstukken die moeilijk te beantwoorden waren – in de regio zelf, maar ook in het binnenland.

In de Duitstalige Gemeenschap is de Duitse folklore blijven bestaan. Om precies te zijn, de Duitstaligen delen hun cultuurgoed met de Duitse Rheinlanden. Carnaval hoort er natuurlijk bij! Gelukkig is onze folklore toch wat meer veelzijdig...

Overal in de regio stuit men op grenzen: landsgrenzen of taalgrenzen. Wat vroeger een nadeel was, is vandaag een economische troef! De bedrijven waarderen de centrale ligging en de meertaligheid van de bevolking, haar daadkracht en haar discipline. Het zuiden van de Duitstalige Gemeenschap heeft een landelijk karakter: hernieuwbare energiebronnen, houten huizen en bioproducten waren hier altijd vanzelfsprekend.

Duits is één van de drie landstalen in België. Dat is goed voor België, want Duits is een belangrijke business- en cultuurtaal. Duits is de meest gesproken moedertaal in Europa. Naast Engels is Duits in de nieuwe Europese lidstaten de eerste vreemde taal. Ook voor het wetenschappelijk onderzoek en het toerisme geldt Duits als tweede taal achter Engels.

De Duitstalige Gemeenschap is een vakantiegebied. In de winter trekken de skipistes en de langlaufloipen de toeristen aan. Het hele jaar lokken de wandel- en fietspaden. Geen andere Belgische streek kan zoveel natuurreservaten aanbieden. Bij het toerisme stelt de Duitstalige Gemeenschap kwaliteit op prijs.

Comments