Drie op de tien Belgen werken deeltijds

Geplaatst 9 nov. 2010 07:52 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:52 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Meer dan de helft van de Belgische vrouwen werkt deeltijds. Voor mannen is dat maar bij één op de tien het geval. Deeltijds werken wordt jaar na jaar populairder, meldt Het Nieuwsblad.

Vorig jaar was 28,5 procent van alle loontrekkenden deeltijds aan de slag, tegenover 27,9 procent in 2007. Dat tonen de sociale balansen aan die de Belgische ondernemingen jaarlijks indienen bij de Nationale Bank. Het overgrote deel van de deeltijds werkenden zijn vrouwen. 52 procent gaat niet voltijds werken. Maar de mannen zijn aan een inhaalbeweging bezig. In tien jaar tijd is hun aantal verdubbeld, tot 11 procent in 2008.

'Dat heeft allemaal te maken met de evolutie naar huishoudens waar beide partners werken', zegt Tom Vandenbrande, onderzoeker bij het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA). 'Dat maakt dat de combinatie van werk en gezin niet evident is en de partners onder elkaar afspreken hoe ze het werk zullen regelen. In de praktijk blijft het klassieke rolpatroon standhouden en zijn het vooral vrouwen die voor deeltijds werk kiezen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die voor deeltijds werk kiest, dat doet voor de gezinssituatie. Tien procent kiest er vrijwillig voor. Bovendien blijkt ook dat deeltijds werken echt resultaat heeft. Wie ervoor kiest, is er ook tevreden over.'

Maar Jan Denys, arbeidsmarktspecialist bij Randstad, waarschuwt voor de toename van deeltijds werkenden. 'Vrouwen staan veel te weinig stil bij de gevolgen voor hun inkomen en hun carrière. Aangezien een op de drie huwelijken niet standhoudt, loopt ook een op de drie deeltijds werkende vrouwen het risico om het financieel zwaar te krijgen. Er zijn relatief weinig arme werkenden in ons land, maar het gaat wel vaak om deeltijds werkende alleenstaande vrouwen. Dat aspect zou veel beter geregeld moeten zijn in huwelijkscontracten.'

'Bovendien zetten maar heel weinig mensen de stap terug naar voltijds werken, als de kinderen groot genoeg zijn', merkt Jan Denys op. 'Mensen beseffen te weinig dat ze daardoor later veel minder pensioen zullen ontvangen. Bij Randstad werkt 40 procent van de werknemers deeltijds. Wij waren de pionier om ook op managementniveau vier vijfde werken toe te laten. Ik zie dus zeker de positieve kanten van deeltijds werken. Maar ik vind wel dat we deze evolutie heel kritisch moeten volgen.'

Voor Luc Dekeyser, hoofd van de studiedienst van sociaal secretariaat SD Worx, zouden Belgische werknemers daarentegen nog meer deeltijds kunnen werken. 'Maar dan wel in een minder rigide systeem dan halftijds en vier vijfde. Uit onderzoek blijkt dat in landen met zulke rigide systemen als het onze voornamelijk vrouwen kiezen voor deeltijds werk. Meestal wordt de afweging gemaakt wie het minst verdient. Maar in Nederland, waar ze bij wijze van spreken 95,7 procent kunnen werken, kiest tot 60 procent van de mannen voor deeltijds werk.'

'Als een koppel samen 180 procent kan werken en heel flexibel kan regelen wie wanneer werkt, zou dat veel beter zijn', vindt Luc Dekeyser. 'Maar er is echt een mentaliteitswijziging nodig. Zo zegt 70 procent van de werkgevers geen probleem te hebben met deeltijds werk, maar in de realiteit blijkt dat mensen die deeltijds werken, veel minder kans maken op promotie.'

Comments