Crisispremie zelfstandigen goedgekeurd

Geplaatst 9 nov. 2010 07:39 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:39 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

De ministerraad heeft twee kb’s goedgekeurd die zelfstandigen die in slechte papieren zitten zes maanden het recht geven op een uitkering. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het gaat om een uitkering die gelijkloopt met die van de sociale faillissementsverzekering.

Door de economische crisis gaan steeds meer zelfstandigen over de kop. Dit jaar gingen er tijdens het eerste kwartaal al 2.350 failliet, een verhoging met 28 procent. Wie failliet gaat, kan via de sociale faillissementsverzekering twaalf maanden lang een uitkering krijgen. Die bedraagt vanaf augustus 920,62 euro voor alleenstaanden en 1.213,44 euro voor zelfstandigen met een gezin.

De ministerraad besliste nu niet alleen om de aanvraagperiode voor deze verzekering te verlengen van drie naar zes maanden, maar ook om de verzekering uit te breiden naar zelfstandigen die in economische moeilijkheden zitten. Zij krijgen onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering van maximaal zes maanden.

Wie komt in aanmerking?

> Zelfstandigen die onder een collectieve schuldenregeling vallen

> Zelfstandigen die onder een gerechtelijke reorganisatie vallen (vroeger gerechtelijk akkoord)

> Zelfstandigen die in economische moeilijkheden verkeren met een reëel risico op een faillissement en die aan ten minste twee van de zes volgende criteria voldoen

- Een omzetdaling van 50 procent

- Een failliete medecontractant

- Een afbetalingsplan hebben voor btw-schulden, personenbelasting of sociale bijdragen

- Een vrijstelling van sociale bijdragen hebben

- Fiscale en sociale schulden hebben

- Een opgezegd kaskrediet hebben

Wie in aanmerking komt, moet de tweede helft van dit jaar per aangetekend schrijven een gemotiveerde aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds. De uitkering zal 1.158,09 euro bedragen voor iemand met een gezin en 920,62 euro voor een alleenstaande.

Unizo reageert tevreden op de maatregel. De ondernemersorganisatie was naar eigen zeggen nauw betrokken bij de totstandkoming ervan en dringt nu aan op een snelle uitvoering en een goede communicatie, zodat de doelgroep er snel een beroep kan op doen. De ondernemersorganisatie benadrukt ook nog dat het initiatief wordt gefinancierd via bijdragen van zelfstandigen. "De zelfstandigen hebben dus zelf betaald voor de maatregel", luidt het vrijdag in een mededeling.

Ook zelfstandigenorganisatie NSZ kan de maatregel appreciëren, al vindt voorzitster Christine Mattheeuws de voorwaarden om een beroep te doen op de uitgebreide faillissementsverzekering te beperkt. "Zo zullen enkel zelfstandigen die te kampen hebben met zeer zware problemen daarvan kunnen genieten, terwijl heel wat zelfstandigen het mede door de crisis ook niet makkelijk hebben en een steuntje best zouden kunnen gebruiken", zegt NSZ.

Comments