België is uit recessie'

Geplaatst 9 nov. 2010 07:42 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:42 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Volgens berekeningen van KBC groeit de Belgische economie opnieuw.Dat meldt Het Nieuwsblad.

De Belgische economie herstelt in het kielzog van de internationale conjunctuur, zegt conjunctuurspecialist Bart Van Craeynest van KBC Asset Management. Wellicht is onze economie tijdens de zomer weer beginnen groeien, luidt het. 'Ons recessiemodel bevestigt dat België de recessie achter zich heeft gelaten.'

'Besluit hier echter niet meteen uit dat er een nieuwe fase van spectaculaire hoogconjunctuur voor de deur staat', zegt de econoom van KBC. 'De exportsector profiteert van het internationaal economisch herstel, maar dat is nagenoeg uitsluitend het gevolg van de steunmaatregelen van de overheid en van de kentering van de voorraadcyclus. En het effect van beide is tijdelijk.'

Als bedrijven na een fase van voorraadafbouw plots meer gaan produceren om hun opslagruimtes weer te vullen, gaat daar een krachtige stimulans van uit, maar die is per definitie tijdelijk, zegt Van Craeynest. Dat geldt ook voor het effect van overheidsmaatregelen zoals de schrootpremie voor de autosector.

Als die twee groeimotoren beginnen te sputteren, zal het herstel volgens hem vertragen, 'maar het blijft allicht wel overeind'. Het herstel zal echter lang duren en intussen blijft de economie fragiel. 'Het gevaar voor een nieuwe terugval blijft daarom groot.'

De traditioneel zwakke plekken van de Belgische economie - de concurrentiepositie en de loodzware fiscale druk - werden door de crisis niet weggeveegd, maar ons land moet niet afrekenen met zware excessen in de vastgoed- of de kredietmarkt, en evenmin met scheefgetrokken gezinsfinanciën.

De steunmaatregelen van de regering hebben bovendien de overheidsfinanciën zwaar aangetast, overigens niet alleen in ons land. Dat is volstrekt normaal, zegt Van Craeynest, en het heeft weinig zin om de verslechtering van de overheidsfinanciën nu absoluut zo snel mogelijk te willen terugdraaien. Maar een planning om de begroting binnen een redelijke tijd weer op rails te krijgen, is volgens hem geen overbodige luxe. Een eenvoudige simulatie wijst immers uit dat een schuldgraad van 84 procent van het bruto binnenlands product (bbp) - evenveel als in 2007 - binnen tien jaar gehaald kan worden als er jaarlijks een structurele besparing wordt geleverd van 1 procent van het bbp. In euro's van vandaag komt dat overeen met 3,4 miljard euro per jaar.

Comments