Belg stopt met werken op 59 jaar

Geplaatst 9 nov. 2010 07:43 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:43 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

De gemiddelde leeftijd waarop de Belg de arbeidsmarkt verlaat en zijn laatste job beëindigt - de zogeheten uittredeleeftijd - is in de periode 2001-2006 gestegen van 58,4 tot 58,9 jaar. Voor 2007 wordt een raming van 59,2 jaar vooropgesteld, zo meldt Het Nieuwsblad.

De stijging versnelde de afgelopen jaren. Ze was met name vrijwel even sterk in de periode 2001-2005 als 2005-2007. Dat blijkt uit berekeningen van het Leuvense Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE).

De geraamde uittredeleeftijd in 2007 is gemiddeld nagenoeg even hoog in het Vlaams Gewest (59,2), het Waalse Gewest (59,1) als in Brussel (59,3). Dat is ook het geval met de toename sinds 2001. In het Vlaams Gewest is de inhaalbeweging bij de vrouwen (van 57,5 tot 58,9) opmerkelijk.

Mannen stopten in 2007 echter nog steeds iets later met werken (59,3). Ook bij loontrekkenden (van 57,7 tot 58,7) is er sprake van een inhaalbeweging. Deze manifesteert zich vooral bij arbeiders (van 56,7 tot 57,8) en bedienden (van 57,8 tot 59). Ambtenaren (59,4) en vooral zelfstandigen (61,2) blijven nog steeds het langst aan het werk.

Wat de evolutie van de gemiddelde uittredeleeftijd betreft, is het wachten op de volledige impact van enkele meer recente beleidsinitiatieven zoals het Generatiepact. Daarnaast is er het toekomstpact voor Vlaanderen met focus op meer werkbaar werk. Het Steunpunt WSE vreest echter dat het huidige economische klimaat de verwachte progressie opnieuw zal temperen. Verhoging van de uittredeleeftijd geldt als een van de oplossingen om de oplopende vergrijzingskosten te kunnen blijven betalen.

Comments