Belasting op gsm van werk

Geplaatst 9 nov. 2010 07:47 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:47 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Wie een gsm van het werk heeft waarmee hij ook privé mag bellen, moet daar binnenkort belastingen en sociale zekerheid op betalen. Dat is één van de allereerste beslissingen van de regering-Leterme II, bericht de krant Het Laatste Nieuws.

Werknemers die een gsm van het werk hebben waar ze ook privé mee mogen bellen, moeten daar straks belastingen en sociale zekerheid op betalen. In principe moeten de bedrijven een systeem uitwerken om het professioneel en het privégebruik van zo'n gsm te onderscheiden.

Als de werknemer dat privéstuk van zijn gsm-factuur niet uit eigen zak moet terugbetalen, wordt dat dan zonder meer beschouwd als loon, zo besliste de ministerraad vrijdagavond laat. Dat betekent dat zowel het bedrijf als de werknemer er belastingen en sociale zekerheid op moeten betalen.

Als het bedrijf geen onderscheid kan maken tussen het professioneel en het privégebruik dan gaat de fiscus er vanuit dat iedereen elke maand voor 12,50 euro privé belt. Op dat bedrag moet de werknemer sociale zekerheid en belastingen betalen.

Het gaat voor de werkgever om 33 procent en voor de werknemer om 13 procent. Voor deze laatste levert dat 1,63 euro per maand of ongeveer 20 euro per jaar aan extra lasten op.

De maatregel is het gevolg van overleg tussen de sociale partners, de sociale inspectie, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Het initiatief moet zorgen voor een objectieve en exacte berekening, luidt het.

Comments