Alweer fraude met bedrijvengidsen

Geplaatst 9 nov. 2010 07:46 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:46 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

De Economische Inspectie kreeg recent een hele reeks klachten over een reclameronselaar die opereert onder de naam Belga Marketing en een postbusvestiging heeft in België. Minister van Quickenborne roept in Het Nieuwsblad op tot een spoedig onderzoek en behandeling van de zaak.

De Economische Inspectie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen Belga Marketing wegens inbreuken op de wet handelspraktijken, meldt het kabinet van Van Quickenborne. Het proces-verbaal werd overgemaakt aan het parket van Brussel.

De werkwijze van malafide reclameronselaars zoals Belga Marketing is inmiddels bekend: er wordt een brief of email gestuurd aan de ondernemingen en zelfstandigen met de vraag hun gegevens te controleren voor opname in een bedrijvengids en vervolgens ondertekend terug te sturen. Uit de kleine lettertjes van het document blijkt echter dat bij ondertekening men zich verbindt tot de betaling van een aanzienlijk jaarlijks bedrag. Voor Belga Marketing is dit bijvoorbeeld 1.068 EUR/jaar met een minimumlooptijd van 2 jaar.

In maart van dit jaar trokken Van Quickenborne en Unizo al aan de alarmbel omdat het gerecht malafide ronselaars niet steeds als prioriteit beschouwde. Naar aanleiding van deze oproep kwam in de voorbije weken vanuit de parketten het signaal dat er een grotere prioriteit aan deze dossiers zou worden verleend.

Veel reclameronselaars opereren vanuit het buitenland, zodat opsporing en sanctionering niet steeds eenvoudig is. Belga Marketing heeft echter een vestiging in Brussel. Hoewel deze vestiging louter gebruikt wordt als postbusadres, zou dit het onderzoek en de eventuele sanctionering toch moeten vergemakkelijken. Het parket en de Economische Inspectie bekijken ook met de eigenaars van de panden waar Belga Marketing gevestigd is, of het huurcontract niet kan beëindigd worden.

Als u het slachtoffer werd van gelijkaardige praktijken en klacht wenst in te dienen, kan u dit bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Meer info vindt u op de webpagina van de FOD Economie.

Comments