Akkoord over federale begroting

Geplaatst 9 nov. 2010 07:43 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:43 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Afgelopen nacht omstreeks 3u heeft het kernkabinet een akkoord bereikt over de begroting 2010 en 2011, en over een aantal nieuwe maatregelen. Dat meldt Trends.

Dinsdagochtend om 10u komt de ministerraad samen om het pakket maatregelen goed te keuren en het licht op groen te zetten voor de beleidsverklaring. Premier Herman Van Rompuy legt die verklaring dan om 14.30u af in de Kamer en nadien in de Senaat. Om 16u vindt dan de traditionele persconferentie over de begroting plaats.

Zoals voorzien werd 3,3 miljard euro gevonden via besparingen op de primaire uitgaven en nieuwe fiscale inkomsten. Zo worden onder meer de accijnzen op diesel verhoogd. Met hoeveel eurocent dat zal zijn, is nog niet duidelijk.

Maandagavond waren de bijdragen al bekend geworden die de financiële en nucleaire sectoren moeten leveren voor de begroting.

In ruil voor het langer openblijven van de oudste kerncentrales (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1) moeten de producenten van kernenergie (Electrabel en SPE) vanaf 2010 jaarlijks tussen 215 en 245 miljoen euro ophoesten. Na 2014 en tot 2025 kan die bijdrage - afhankelijk van de marktprijzen en de productiekosten - nog hoger liggen.

De banken moeten dan weer een waarborgpremie betalen voor de bescherming die de overheid biedt op deposito's en verzekeringsproducten uit tak 21. Ook dit levert een recurrente bijdrage op: 220 miljoen volgend jaar, 670 miljoen in 2011 en nadien jaarlijks 540 miljoen euro.

Uiteindelijk raakten de topministers het ook eens over een rits nieuwe initiatieven, waaronder de daling van het BTW-tarief voor restaurants van 21 naar 12 procent en vanaf begin 2010. De regering vraagt van de horeca-uitbaters wel een engagement inzake werkgelegenheid. Na een jaar wordt de maatregel geëvalueerd en nagegaan of een daling tot 6 procent tot de mogelijkheden behoort.

Het verlaagde BTW-tarief van 6 procent voor de bouwsector wordt verlengd tot 31 maart volgend jaar. Dat betekent dat iedereen die voor die datum een bouwaanvraag heeft ingediend ook van het verlaagde tarief gebruik kan maken.

Voor de landbouwsector en vooral voor de melksector wordt voor dit en volgend jaar én voor 2011 telkens 20 miljoen euro opzij gezet voor een belastingverlaging die nog concreet met de gewesten moet worden uitgewerkt.

Voor het overige wordt onder meer de fiscale aftrek verhoogd voor de opvang van ernstig gehandicapte kinderen en gaan de pensioenen van alleenstaande zelfstandigen opnieuw de hoogte in.

Ter financiering van de nieuwe initiatieven stelde minister van Financiën Didier Reynders (MR) voor om de intrestvoet voor de notionele intrestaftrek voor 2010 en 2011 op 3,8 procent vast te leggen. Daardoor wordt volgend jaar 200 miljoen en in 2011 300 miljoen euro bespaard.

Met deze besparing kunnen de initiatieven voor de landbouwsector en zelfstandigen en de verlaging van het BTW-tarief voor de restaurants worden betaald. De kost van deze laatste maatregel wordt geschat op 200 miljoen euro per jaar.

Comments