41.500 jobs gered door arbeidsduurvermindering'

Geplaatst 9 nov. 2010 07:53 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:53 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Door de maatregelen die bedrijven namen op vlak van arbeidsduurvermindering is van het tweede kwartaal 2008 tot dezelfde periode in 2009 in Vlaanderen een bijkomend verlies van 41.500 jobs vermeden, bovenop het effectief vastgestelde netto-verlies van 17.500 jobs. Dat blijkt uit berekeningen door het Leuvense Steunpunt Werkgelegenheid en Sociale Economie. De bedrijven konden hierbij beroep doen op de Vlaamse en federale anti-crisismaatregelen, zo meldt Het Nieuwsblad.

Uit statistieken blijkt dat bedrijven er in de actuele crisisperiode eerst voor geopteerd hebben om de arbeidsduur te doen dalen. Zo blijkt het arbeidsvolume in het 4e kwartaal van 2008 voor het eerst licht terug te vallen, om in de volgende kwartalen met 2,5 en 2,8 procent te verminderen.

Het aantal werknemers in Vlaanderen daalde pas in het 1e kwartaal van 2009 (-0,3 procent) voor het eerst om in het volgende kwartaal verder te dalen met 0,8 procent. De gemiddelde werkweek bedroeg in het 2e kwartaal van 2008 nog 32,4 uur, een jaar later 31,8.

"Vermoedelijk zal deze techniek van inkrimping van het arbeidsvolume via arbeidsduurvermindering en economische werkloosheid voor heel wat bedrijven echter niet volstaan om bij een aanhoudend crisisklimaat het hoofd boven water te houden", aldus het steunpunt. Zo verwacht de Europese Commissie dat de werkloosheidsgroei in ons land in 2010 groter zal zijn dan gemiddeld in EU27 (1,7 versus 1,2 procent). Bovendien zal de Belgische werkloosheidsgraad nog tot 2011 stijgen, een jaar later dan gemiddeld in de EU.

Comments