Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎

Adviesbureau moet hinder op Oostendse werven beperken

Geplaatst 9 nov. 2010 08:00 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 08:00 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

Het stadsbestuur wil de hinder en problemen bij werven voortaan beperken. Oostende gaat daarvoor in zee met een gespecialiseerd adviesbureau.

Het stadsbestuur van Oostende zal voortaan samenwerken met het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB), dat al meer dan veertig jaar her en der onafhankelijke controles uitvoert op werven, om gevaarlijke situaties en probleempunten op te sporen.

'Wij zijn niet bevoegd om op te treden op niet-openbaar domein. Daarom schakelen we het NAVB in', zegt schepen Bart Bronders (SP.A). 'Het NAVB is geen inspectiebureau, maar kan wel als tussenpersoon dienen bij hardleerse aannemers. De organisatie wil vooral het werkterrein voor werkgevers en werknemers verbeteren en de risico's verminderen. En ook voor omwonenden die hinder ondervinden, kan het NAVB tot nut zijn. Het is telkens de bedoeling om aannemers erop te wijzen waar er problemen zijn.'

Geen boetes

De klemtoon ligt op preventief werken. 'Het is ons niet te doen om boetes uit te schrijven', zegt Bronders. 'Problemen voorkomen en overlast verhinderen is het belangrijkste. Vaak gaat het om niet gewilde fouten door onachtzaamheid of om klachten, zoals bijvoorbeeld te veel stof. Het NAVB kan dan ter plaatse onderzoeken of de klacht gegrond is en bemiddelen waar nodig.'

Jurgen De Rycke is de man die in Oostende de werven zal controleren. Hij zal ook rond de tafel zitten met de dienst Handhaving van de stad Oostende. 'Het is de bedoeling dat hij de dienst tips geeft en aandachtspunten meedeelt. En zo moeten we elkaar sterker maken. Stadsvernieuwing is belangrijk, maar door in dialoog te gaan, zullen veel problemen op werven voorkomen kunnen worden', besluit Bronders.

Comments