Economisch nieuws‎ > ‎Archief 2010‎ > ‎

ABVV vraagt meer armslag voor overheid

Geplaatst 9 nov. 2010 07:57 door admin Oostendewerkt.be   [ 9 nov. 2010 07:57 bijgewerkt door Nathalie De Weerdt ]

De socialistische vakbond ABVV pleit voor een vierdaagse werkweek en voor de oprichting van een overheidsbank, allemaal in het kader van 'een keynesiaans relancebeleid'. Dat de Belgische staat geen geld meer heeft, is volgens voorzitter Rudy De Leeuw geen geldig argument, zo zegt hij in een gesprek met Trends.

Moeten de begroting en de staatsschuld nog verder uit de hand lopen?

Rudy De Leeuw: "Men spreekt voor dit jaar over 90.000 bijkomende werklozen. Daarom willen wij een krachtig werkgelegenheidsbeleid, steunend op twee polen: de herverdeling van het werk aan de ene kant, en een rood-groene economische groei van minstens twee procent aan de andere. Op Europees niveau bestaan daarvoor wel degelijk middelen: er zijn staten die dat aankunnen."

Waarom denkt u dat een vierdaagse werkweek net nu haalbaar is voor de bedrijven?

Rudy De Leeuw: "Het gaat ons om een betere verdeling van de arbeid. Weet u dat de reële gemiddelde duur van een arbeidsweek momenteel 31 uur bedraagt? We denken dat je dus al een heel eind komt als je alle mogelijke bestaande federale en regionale banenplannen, tijdskredietstelsels en systemen van economische werkloosheid reorganiseert als één geheel en combineert met een arbeidsduurvermindering van één uur."

En waarom een overheidsbank? Sinds vorig jaar hebben we er eigenlijk toch al verschillende?

Rudy De Leeuw: "Ja, maar eigenlijk is er in het bestuur van de banken niet veel veranderd en blijkt nu al dat de banken de middelen waarover ze beschikken liever gebruiken voor risicovolle beleggingen dan voor het herstel van de economie. De kredietverlening aan bedrijven is nog strenger geworden. We denken dat de overheid er baat bij heeft meer armslag te krijgen in het bankwezen."

Comments